Aktualno OG sada Ogulin

SKG o organizaciji i pravilima ukopa

S obzirom da su se na društvenim mrežama pojavile optužbe na račun Stambeno komunalnog gospodarstva Ogulin da se ne mogu održavati čuvanja pokojnika, iz ove tvrtke dobili smo pojašnjenje. U njemu stoji:

“Način i uvjeti organizacije ukopa pokojnika regulirani su Zakonom o grobljima (Narodne novine br. 19/98; 50/12; 89/17.), koji u čl. 10. st. 3. propisuje „da se upravljanje grobljem treba obavljati na način kojim se iskazuje poštovanje prema umrlim osobama koji u njemu počivaju.“

U smislu zakonskih odredbi Gradsko vijeće Grada Ogulina dana 21. prosinca 2021.g. donijelo je Opće uvjete ukopa pokojnika, koji detaljnije utvrđuje način i uvjete organizacije ukopa.

Upravi groblja izuzetno je zadovoljstvo istaknuti da su navedeni opći uvjeti doneseni JEDNOGLASNO, dakle za njih su glas dali svi vijećnici Gradskog vijeća Grada Ogulina.

Navedeni uvjeti nisu zabranili „čuvanje“, ali su promijenili uvjete korištenja pomoćnih prostorija na način da se tzv. „čuvanje“ više ne organizira do kasnih noćnih sati.

Praksa koja je ukinuta obavljala se na način da se obitelji pokojnika davao ključ od pomoćnih prostorija, kojeg je isti vraćao nakon ukopa, ponekad i nakon dva dana. To je bila praksa zasnovana na principu „svi svakoga poznaju“ i nije primjerena ponašanju na grobljima, kao niti načinu korištenja ovakve vrste javne usluge.

Naime, mrtvačnice i prateći objekti su objekti javne namjene u općoj uporabi, te ne služe za okupljanje radi druženja, već radi potreba ispraćaja pokojnika. Uvjeti i prilike, kao i praksa drugih jedinica lokalne samouprave (naročito od vremena pandemnije Covida-19), te obveze Uprave groblja koje nalažu nesmetano organiziranje ukopa za sve korisnike pod jednakim uvjetima, ne ostavljaju mogućnost zauzimanja infrastrukture na groblju od strane jednog korisnika u trajanju od dva dana.

Posebno s tim u vezi želimo istaknuti iskustva drugih jedinica lokalne samouprave, pa se primjerom pozivamo na nama susjedne općine, koje ne obavljaju ukope vikendom i praznikom, ne obavljaju ih van radnog vremena ili ih obavljaju u popodnevnim satima ali po dvostruko većoj cijeni nego u dopodnevnim satima….i sl.

Vezano za pitanja koja se u vezi s tim postavljaju želimo jasno komunicirati sa svim korisnicima da smisao obavljanja javne usluge nije „čuvanje pokojnika“ ili „čuvanje običaja“, već nesmetano i kontinuirano obavljanje javne usluge pod istim, unaprijed poznatim uvjetima.

Te pojedinosti objašnjene su onim predsjednicima mjesnih odbora koji su zatražili sastanak u Upravi groblja.

Vrijeme ukopa je također dio gore navedenih uvjeta, a ono što posebno naglašavamo je činjenica da su Opći uvjeti prethodno, prije usvajanja na Gradskom vijeću, komunicirani sa Župnim uredom Župe Sv. Križa u Ogulinu, od čijih predstavnika smo dobili bezuvjetnu podršku.

Ujedno koristimo priliku da upoznamo zainteresiranu javnost o stanju kuhinje uz mrtvačnicu u Zagorju, koja je konstrukcijski narušena i ima oštećenja koja dovode u pitanje sigurnost boravka u prostoriji.

Do pregleda te prostorije od strane ovlaštenih inženjera građevinske struke, Uprava groblja ne može preuzeti odgovornost za sigurno korištenje prostorije.

Zahvaljujemo se svima koji se u osjetljivim uvjetima korištenja usluga ukopa pokojnika, u prilikama koje su za obitelj pokojnika posebno emotivno teške, ponašaju dostojanstveno, a takvih korisnika je velika većina.

Uprava groblja ostaje na usluzi svima, na način kako to propisuju materijalni propisi i kako to zahtjeva smisao javne usluge.

Sa poštovanjem, Uprava groblja !”