Aktualno OG sada Ogulin

U Karlovačkoj županiji najviše za sport izdvaja Grad Ogulin

Nastavno na kuloarske priče i pritužbe dijela građana, uključenih u sportske klubove, kako Grad Ogulin nedovoljno izdvaja za sport, koji idu toliko daleko da ovu gradsku vlast nazivaju „grobarima ogulinskog sporta“, u gradskoj su upravi napravili analizu izdvajanja Grada Ogulina za sport i usporedbu s drugim gradovima Karlovačke županije.

Uspoređena su izdvajanja za sport po gradovima po glavi stanovnika i u postotku od proračuna pojedinog grada, a za Grad Ogulin su prikazana i izdvajanja po godinama počevši od 2011. godine pa do 2022. godine. Proračuni gradova, iz kojih su uzeti podaci, dostupni su na Internet stranicama svakog pojedinog grada.

Ako se promatraju izdvajanja za sport Grada Ogulina od 2011. godine pa do 2022. godine jasno je vidljiv trend rasta. Pri tome treba imati na umu da je 2017. i 2018. godine zatečen manjak na općim prihodima proračuna Grada Ogulina zbog čega su smanjivane plaće u gradskoj upravi, donacije i drugi rashodi. U 2020. godini zbog COVID pandemije nije bilo natjecanja pa su troškovi sportskih klubova bili manji nego inače.

Ako se uspoređuju izdvajanja gradova Karlovačke županije po glavi stanovnika vidljivo je da je Ogulin s 205,14 kuna po glavi stanovnika na vrhu. Za usporedbu su uzeti podaci iz popisa stanovništva 2021. godine i izvršenja proračuna iz iste 2021. godine.

Ako se kao parametar uzme udio izdvajanja za sport po pojedinom gradu i tu je Grad Ogulin s 3,62% izdvajanja u vrhu.

Niže je i tablični prikaz gore navedenih podataka.

Na kraju još treba napomenuti da se distribucija sredstava za sportske klubove vrši temeljem Pravilnika kojeg je donijela Skupština Sportske zajednice grada Ogulina, koja se sastoji od preko 60 predstavnika ogulinskih sportskih klubova.