Aktualno OG sada Ogulin

Utorkom iz muzejskog arhiva – formiranje Karlovačke županije

Danas se u Facebook rubrici „Utorkom iz muzejskog arhiva” Zavičajnog muzeja Ogulin prisjećamo ratnih devedesetih godina prošlog stoljeća. U muzejskoj hemeroteci sačuvan je članak objavljen u Večernjem listu 25. listopada 1993. godine o novoformiranoj Karlovačkoj županiji.
Pored članka u kojem se navode osnovni podaci o županiji, a prikazana je i karta s gradovima i općinama te podaci o broju stanovnika svake jedinice.
Bivša ogulinska općina je novim administrativnim ustrojstvom podijeljena na četiri nove administrativne jedinice: Grad Ogulin te Općine Josipdol, Plaški i Saborsko.
Takva podjela izazvala je dosta nezadovoljstva među stanovnicima Tounja koji su željeli svoju samostalnu općinu, koju su imali u razdoblju od 1886. do 1951. godine. Težnje žitelja tounjskog kraja ostvarene su 1997. godine kada je donesena odluka o formiranju Općine Tounj. (foto: ZM Ogulin)