Aktualno Hrvatska Hrvatska i svijet

Sabor o dizanju neoporezivog iznosa za uzdržavane osobe

Hrvatski sabor raspravit će izmjene dvaju zakona vezanih za poreze, izmjenama Zakona o porezu na dohodak povećava se neoporezivi iznos primitaka uzdržavanih osoba s 15.000 na 24.000 kuna godišnje.
Ta zakonska odredba primjenjivala bi se u postupku godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2022. godinu i nadalje.

Uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom sada se smatraju fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos od 15.000 kuna na godišnjoj razini, pa se shodno tome porez na dohodak ne plaća ni na primitke učenika i studenata za rad preko učeničkih i studentskih udruga do tog iznosa.

Sada se predlaže povećanje iznosa primitaka koji se ne oporezuju na 24.000 kuna godišnje, čime se povećava raspoloživi dohodak tih osoba. Na taj način želi se potaknuti mlade koji nastoje steći radno iskustvo tijekom studija na veći angažman na tržištu rada. Uz to, kroz rad studenata želi se zadovoljiti potreba za radnicima na domaćem tržištu rada, osobito u turizmu, te smanjiti potreba za stranom radnom snagom. (Hina/I.B./Hrt)