Aktualno OG sada Ogulin

Nastavljaju se radovi na rekonstrukciji ulice Ivana Gorana Kovačića

Danas započinju radovi na stabilizaciji željezničke pruge uz ulicu Ivana Gorana Kovačića. Grad Ogulin je krenuo u rekonstrukciju ove ulice u cilju rasterećenja centra grada od teretnog prometa koji ulazi u poduzetničku zonu u Žegaru. Željeznička pruga će se stabilizirati pobijanjem talpi.

Rekonstrukcijom ulice Augusta Šenoe, koja je dovršena 2021. godine, olakšan je ulaz teretnim vozilima s istočnog dijela grada u poduzetničku zonu u Žegaru. Rekonstrukcijom ulice Ivana Gorana Kovačića olakšat će se ulaz teretnim vozilima koja dolaze za zapadnog dijela grada.

Prilikom izvedbe radova proširenja ulice Augusta Šenoe tlo uz željezničku prugu bilo je stjenovito, pa nije bilo potrebe za stabilizacijom pruge. Međutim, na dijelu pruge niz ulicu Ivana Gorana Kovačića izvođač je naišao na rastresito tlo, pa su Hrvatske željeznice naložile stabilizaciju ustroja željezničke pruge.

Jučer je na gradilištu održana koordinacija na kojoj su sudjelovali predstavnici Hrvatskih željeznica, predstavnici izvođača, zajednice ponuditelja tvrtke Grasa d.o.o. iz Zagreba i tvrtke Hidro-tehnika d.o.o. iz Ogulina, stručnog nadzora tvrtke Dom konzalting d.o.o. iz Vrbovskog , geodetskog nadzora tvrtke GEO-ing d.o.o. iz Ogulina, te predstavnici Grada Ogulina, kao investitora.

Za potrebe gradilišta, kako bi se omogućio pristup stroju za pobijanje talpi, izvedena je privremena rampa od nasipnog materijala. Rampa će biti uklonjena po dovršetku radova.

Ugovorna vrijednost radova iznosi 2,7 milijuna kuna s PDV-om a rok za dovršetak radova je 90 dana.

Po dovršetku radova stabilizacije željezničke pruge nastavit će se radovi na kolničkoj konstrukciji i nogostupu ove prometnice.