Aktualno OG sada Ogulin

Od 1. prosinca ponovo počinje zbrinjavanje otpadne električne i elektroničke opreme

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin objavilo je obavijest korisnicima usluga o zbrinjavanju EE otpada, u kojoj stoji:
“Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na svojim mrežnim stranicama objavio je Obavijest o sklopljenim ugovorima o obavljanju poslova obrade otpadne električne i elektroničke opreme na području RH.

U Obavijesti je navedeno da je Fond na osnovu ovlaštenja izdanog od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja sklopio ugovore o obavljanju poslova obrade EE otpada sa tvrtkama CE-ZA-R d.o.o. iz Zagreba i SPECTRA-MEDIA d.o.o. iz Zagreba.
S obzirom da su time stvoreni uvjeti za zaprimanje i preuzimanje EE otpada od korisnika, tvrtka SKG d.o.o. Ogulin obavještava sve zainteresirane fizičke osobe sa područja grada Ogulina, da će ponovno započeti sa zaprimanjem te vrste otpada na reciklažnom dvorištu, od četvrtka, 01. prosinca 2022.g.
Svim korisnicima zahvaljujemo se na razumijevanju zbog prekida zaprimanja EE otpada, ali riječ je o objektivnim okolnostima na koje nismo mogli utjecati.”