Aktualno PROMO

Dijagnoza fobije treća je najčešća psihijatrijska dijagnoza kod djece i mladih, naučite koje su vrste i kako ju uspješno tretirati

S ciljem edukacije mladih i podizanja svijesti o važnosti prevencije psihičkih smetnji, projekt „Što ima lima?“ putem online platforme i besplatnog psihološkog savjetovališta ovog mjeseca predstavlja problem strahova i fobija

Razna istraživanja pokazala su da 20% mladih u dobi do 18 godina ima neki od oblika razvojnih, emocionalnih ili ponašajnih problema. Ta zabrinjavajuća statistika je razlog pokretanja projekta Što ima lima? koji uključuje virtualni edukativno-promotivni program putem kojeg se destigmatiziraju psihičke smetnje i promiče zdravlje i zdrave navike djece i njihovih roditelja na području Karlovačke županije. Adekvatna edukacija mladih o mentalnom zdravlju i simptomima raznih smetnji izuzetno je važna i zato je u sklopu projekta pokrenuto i besplatno psihološko savjetovanje, te se pokrivaju i analiziraju različite teme, a nakon anksioznosti i ovisnosti, u studenome je naglasak na različitim strahovima i fobijama.

Kada govorimo u strahu, mislimo na osnovnu, ali neugodnu ljudsku emociju koja je potpuno normalna u situacijama kada se osoba nalazi u opasnosti, a ta opasnost može biti fizičke ili psihičke prirode. Strah ima i zaštitničku ulogu koja je preventivne prirode te je on zapravo izuzetno važan za preživljavanje te ga se niti možemo, niti trebamo riješiti, a javlja se kod čak 60% odrasle populacije. Međutim, kada se strah pojavi u situaciji koja zapravo nije opasna, radi se o iracionalnom strahu ili fobiji. Fobije se najčešće javljaju u djetinjstvu i adolescenciji, najjače su u ranoj i srednjoj odrasloj dobi, a zatim počinju gubiti intenzitet.

Dijagnoza fobije treća je najčešća psihijatrijska dijagnoza i čak će preko 11% ljudi tijekom života razviti neku od specifičnih fobija. One se duplo češće javljaju kod žena, ali treba imati na umu da muškarci rjeđe priznaju da ih je nečega strah te rjeđe traže pomoć. Neke od vrsta fobičnih poremećaja koje se često javljaju su agorafobija, socijalno-anksiozni poremećaj i razne specifične fobije. Tri četvrtine osoba koje imaju neku od specifičnih fobija imaju zapravo više od jednog straha, a čest je i komorbiditet s drugim anksioznim poremećajima. Što se tretmana tiče, kod raznih poremećaja koji spadaju u anksiozni spektar, učinkovita se pokazala kognitivno bihevioralna terapija u kojoj se nastoje promijeniti vjerovanja o podražajima koji uzrokuju strah“, ističe mag.psych. Maja Golešić koja je strahove i fobije detaljnije objasnila u webinaru.

Na web stranici i društvenim mrežama (Facebook, Instagram i TikTok) projekta „Što ima lima?“ dostupni su psihoedukativni sadržaji i webinari iskusnih stručnjaka. Sadržaji su namijenjeni djeci i njihovim roditeljima s ciljem edukacije o psihičkim smetnjama koje su kod osnovnoškolske i srednjoškolske djece rangirane kao treći najčešći uzrok posjeta liječniku školske medicine. Također, svatko tko ima problem ili ga nešto muči može anonimno putem opcije Pričaj s nama! zatražiti savjet psihologa ili postaviti pitanje te će u najkraćem roku dobiti odgovor.

Projekt se provodi u sklopu poziva Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza 2 br:UP.02.2.1.08. Usklađen je sa Strateškim planom za razvoj zdravstva 2020-2022., s obzirom na to da se provedbom istog promiče mentalno zdravlje implementacijom u lokalnoj zajednici i to informiranjem, edukacijom i senzibiliziranjem građana. Također, projekt doprinosi Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012.-2020. jer se projektom poduzimaju i potiču intervencije usmjerene i ka prevenciji mentalnih poremećaja s vrlo negativnim utjecajem na kvalitetu života. Prijavitelj projekta je Udruga za promociju i zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici „GITA“, a kao partneri na projektu sudjeluju Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Grad Ogulin i Općina Plaški. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.