Aktualno OG sada Ogulin

Iz novinarske arhive – Umjesto Centra – Učilište

U travnju 1998. godine tadašnje Gradsko poglavarstvo Ogulina donijelo je odluku o ustrojavanju javne ustanove Pučko otvoreno učilište.

Tako je Centar za kulturu postao javna ustanova, a osnivač je grad Ogulin. Odluka je podržana jednoglasno, a pojašnjeno je kako se sve moralo učiniti po sili zakona.

Više o svemu pročitajte u članku koji je objavljen u Večernjem listu 17. travnja 1998. godine.