Aktualno OG sada Ogulin

Održana 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

Održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina, kojom je predsjedavao Marinko Herman. Predloženi dnevni red sadržavao je 4 točke, a prva je trebala biti Aktualni sat. Međutim, voljom većine gradskih vijećnika, on je ipak skinut s dnevnog reda.

Tako su gradski vijećnici raspravljali o samo  3 točke i to o prijedlogu Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji svoju dužnost obavljaju profesionalno, te o prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o sufinanciranju “Centra za gospodarenje otpadom Babina gora” u 2023. godine. Gradski su vijećnici podržali obje točke dnevnog reda.

Vijećnici su potom razmatrali i usvojili prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ogulina. Radi se, podsjećamo, o savjetodavnom tijelu Grada Ogulina, koje ima za cilj promicati i zagovarati prava, potrebe i interese mladih u našoj lokalnoj zajednici. Savjet broji 7 članova te 7 njihovih zamjenika, a pravo predlaganja kandidatura imaju: udruge koje rade s mladima ili okupljaju mlade, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, ali i neformalne skupine mladih s područja grada Ogulina.

Tko će u konačnici biti izabran u Savjet mladih bit će odlučeno na prvoj sjednici Gradskog vijeća grada Ogulina, a nakon objave popisa važećih kandidatura. Sjednica je bila kratka, a ujedno i posljednja u ovoj godini.