Aktualno Hrvatska Hrvatska i svijet

Što će biti s kamatnim stopama sada kad imamo euro? Oglasio se HNB

Pri ulasku u eurozonu godinama se spominjao niz prednosti. Jedna od njih je smanjenje kamata, ali i niz drugih pogodnosti pri podizanju kredita odnosno njegovoj otplati. Provjerili smo s Hrvatskom narodnom bankom hoće li sada kreditni uvjeti biti u nekim faktorima sličniji bankama u drugim članicama. Evo što kažu.“Kod interpretacije učinaka ulaska Hrvatske u europodručje na kamatne stope na kredite u bankama treba biti oprezan. Prava formulacija, koju je HNB uvijek koristio, je da će kamatne stope na kredite u hrvatskim bankama ulaskom u europodručje biti niže u odnosu na situaciju da Hrvatska nije pristupila europodručju. Dakle, kamatne stope u narednom godinama mogu rasti i padati, ali će njihova razina biti niža nego da Hrvatska nije usvojila euro”, upozoravaju iz HNB-a- Također, dodaju, da se zbog rasta referentnih kamatnih stopa ESB-a u narednom periodu očekuje i porast tržišnih kamatnih stopa koje se ugrađuju u izračun kamatnih stopa na kredite može se reći da će reakcija kamatnih stopa u Hrvatskoj biti blaža nego u slučaju da nije uveden euro.

Dva ključna kanala
Objašnjavaju i to da bi se razumjelo zašto će kamatne stope u Hrvatskoj biti niže nego u slučaju da euro nije uveden važno je znati da kamatne stope na kredite u bankama ovise o nizu činitelja, među kojima su najvažniji rizik zajmoprimca, rizik države u kojoj zajmoprimac i banka posluju, regulatorni trošak, trošak izvora sredstava i marža koju banka određuje i ugrađuje u kamatnu stopu te da ulazak Hrvatske u europodručje povoljno djeluje na uvjete financiranja svih sektora kroz dva ključna kanala. Više na N1.