Aktualno OG sada Ogulin

Obavijest korisnicima SKG-a o prikupljanju miješanog i reciklabilnog komunalnog otpada za 2023. godinu

Na internetskoj stranici ogulinskog SKG-a objavljena je Obavijest korisnicima o prikupljanju miješanog i reciklabilnog komunalnog otpada za 2023. godinu. Tako će se i nadalje miješani komunalni otpad na užem području grada Ogulina odvoziti jednom tjedno, a u ruralnim naseljima dva puta mjesečno, prema utvrđenom rasporedu.

Reciklabilni otpad (papir, karton i plastika) skuplja se na kućnom pragu, i to u vreće koje, kao i do sada, možete podignuti besplatno na blagajni SKG-a. Vreće ste dužni iznesti ispred svojih nekretnina, na vidljivo mjesto, na dan odvoza. Raspored odvoza po mjesnim odborima za tekuću godinu također možete pronaći na web stranici ogulinskog SKG-a. Iako je na našem području izvršena podjela spremnika za odvojeno prikupljanje, reciklabilni otpad i dalje ćemo na kućnom pragu predavati u vrećama. Tako će biti sve dok s radom ne započne ogulinska sortirnica.

Reciklabilni otpad možete, podsjećamo, i sami odvesti u ogulinsko reciklažno dvorište. Reciklažno dvorište radi ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 8 do 15 sati, srijedom od 11 do 18 sati, te subotom od 8 do 13 sati.

Ukoliko još uvijek niste sigurni gdje predati koju vrstu otpada poslužiti vam može i aplikacija “Kuda s otpadom”, a nalazi se također na web stranici Stambeno komunalnog gospodarstva Ogulin. Na istom mjestu nalazi se i aplikacija “Odvoz otpada u vašoj ulici”, putem koje možete doznati kad je predviđen odvoz otpada baš u vašoj ulici.