Aktualno OG sada Ogulin

Još traju prijave za članove Savjeta mladih

Podsjećamo vas da je do 27. siječnja otvoren Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih grada Ogulina. Radi se o savjetodavnom tijelu Grada Ogulina, koje je osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini.

U Savjet mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Ogulina, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu imaju navršenih 15 do 30 godina života.  Savjet ima sedam članova i sedam zamjenika članova, njihov mandat traje 3 godine.

Pravo isticanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Ogulina imaju:
– udruge koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s
mladima i za mlade,
– učenička vijeća srednjih škola,
– studentski zborovi,
– pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i
– neformalne skupine mladih.

Ukoliko želite predložiti vaše kandidate, sve potrebne informacije i dalje možete pronaći na web stranici Grada Ogulina.