Aktualno Hrvatska Hrvatska i svijet

Sabor danas o interpelaciji oporbe o radu Vlade na obnovi od potresa

Hrvatski sabor u četvrtak će raspraviti interpelaciju oporbe o radu Vlade vezano uz obnovu od potresa.Riječ je o interpelaciji o saniranju posljedica potresa i obnovi koja je na inicijativu SDP-a na dnevni red Sabora uvrštena još 2021. no kako su svi problemi od tada još aktualni, oporba ju je sada odlučila „pogurati” na raspravu prikupivši 30 potpisa.

Kažu kako interpelacijom ‘žele natjerati Vladu’ da ubrza obnovu i traže da se pristupi izmjenama Zakona o obnovi, pojednostavi potrebna dokumentacija, osiguraju dodatni kadrovski kapaciteti, transparentnije obavještava javnost što se poduzima u obnovi te da se paralelno uz obnovu provodi revitalizacija Banovine.

Zastupnici će prije toga raspraviti Plan usklađivanja domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije za 2023., kojim se predviđa donošenje ukupno 35 zakona, među njima i zakona o subjektima koji se bave djelatnošću otkupa i naplate potraživanja.(N1)