Aktualno OG sada Ogulin

Pripadnici JVP Ogulin lani odradili ukupno 178 vatrogasnih intervencija

Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ) pozvala je  građane da ne spaljuju biljni otpad jer to često uzrokuje požare. Građanima savjetuju da ga zbrinu na ekološki način, kompostiraju ili odlože u reciklažna dvorišta, čime se i pomaže u održivom gospodarenju otpadom.

U HVZ-u kažu kako dolazak sve ljepšeg vremena za vatrogasce znači povećan broj intervencija na požarima otvorenog prostora. Naime, proljetno je razdoblje doba u kojem građani počinju s poljoprivrednim radovima koji uključuju spaljivanje biljnog otpada: od trave, lišća i orezanog granja, koji često postaju uzrokom požara. Vjetar, nepripremljenost za moguće širenje požara ili ostavljanje otvorenog plamena bez nadzora, samo su neki od razloga za nastanak požara velikih razmjera, upozoravaju vatrogasci.

Iz HVZ-a ujedno ističu kako je spaljivanje biljnog otpada zastarjela i vrlo opasna radnja koja utječe na sigurnost građana jer se plamen lako može proširiti na stambene objekte i okolno raslinje te dovesti u opasnost ljudske živote.

Dodajmo ovome kako su pripadnici JVP Ogulin lani odradili ukupno 178 vatrogasnih intervencija na našem području. Od tog broja, 110 intervencija je bilo požarnog karaktera, od čega je zabilježeno čak 67 požara otvorenog prostora.

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice poručuju: “Brinimo o sebi i sigurnosti bližnjih – svako naše odgovorno ponašanje doprinosi smanjenju broja požara i nesreća! Brinimo o okolišu – svojim odlukama pridonosimo zdravlju sviju! Ako primijetite požar odmah pozovite vatrogasce na broj 193 ili Centar 112!”.