Aktualno OG sada Ogulin

Preuzeti otpadomjeri, vrijedni 77 tisuća eura

U Stambeno komunalnom gospodarstvu d.o.o. Ogulin, jučer je izvršeno preuzimanje mjernih uređaja za spremnike za odlaganje otpada – popularno nazvanih „otpadomjeri“.
Otpadomjeri su namijenjeni za korisnike u višestambenim zgradama, a njihovom nabavom SKG zaokružuje sustav mjerenja odloženog otpada za svakog pojedinog korisnika, te osigurava korisnicima da utječu na varijabilni dio cijene odlaganja miješanog komunalnog otpada.

Primopredaja je izvršena u komunalnom dvorištu tvrtke, uz prisutnost gradonačelnika Dalibora Domitrovića, direktorice tvrtke Sanje Tomić i predstavnika isporučitelja – tvrtke Eol-ekos iz Rijeke.
Vrijednost predmeta nabave iznosi 77.000,00 € bez PDV-a, a nabava je sufinancirana sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iz programa mjera subvencioniranja i poticanja odvojenog sakupljanja otpada u 60%-tnom iznosu.
Nakon preuzimanja slijedi postupak ugradnje otpadomjera na spremnike od 1100 litara, te sklapanje ugovora sa svakim pojedinim vlasnikom stana, koji će preuzeti kodirane ključeve za otvaranje spremnika. Ključevi su posebnim softverom povezani sa čitačem koji mjeri i bilježi broj predaja otpada i spaja ga sa imenom korisnika.

U SKG-u ističu zadovoljstvo ovom nabavom, jer ona predstavlja nastavak provedbe i implementacije mjera i ciljeva u zbrinjavanju otpada, koje propisuje Zakon o gospodarenju otpadom, a svakom korisniku zajedničkog spremnika u višestambenoj zgradi omogućava da plati upravo onoliko otpada koliko je uistinu odložio.
Očekuje se da će cijeli taj postupak pripajanja otpadomjera na spremnike i sklapanja ugovora sa korisnicima završiti u roku od mjesec dana od dana početka ugradnje.