Aktualno OG sada Ogulin

Sodol će biti otvoren za prijem otpada samo od jedinica lokalne samouprave

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin primjenom mjera i ciljeva gospodarenja otpadom, koje provodi proteklih nekoliko godina, dostiglo je određene standarde u pružanju usluge zbrinjavanja svih vrsta otpada, na način kako to propisuje Zakon o gospodarenju otpadom.
To konkretno znači da korisnici usluge, kako pravne tako i fizičke osobe, u svakom trenutku znaju koja vrsta otpada se odlaže na koje mjesto i pod kojim uvjetima.
Otvaranjem reciklažnog dvorišta prije dvije godine omogućeno je korisnicima – fizičkim osobama besplatno odlaganje raznih vrsta otpada.
To će sada biti moguće i pravnim osobama (obrtima, OPG-ovima) ali uz naplatu, stupanjem na snagu cjenika preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu za gospodarske subjekte, od 01. travnja ove godine.

Formiranje ovog cjenika zasniva se na prvom od četiri osnovna načela gospodarenja otpadom, a to je načelo „onečišćivač plaća“, koje kaže da je proizvođač odnosno posjednik otpada dužan snositi troškove mjera gospodarenja otpadom, te je financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera štete koju bi taj otpad mogao prouzročiti.
Provedbom svih navedenih mjera, te pravilima postupanja na odlagalištima otpada koja su utvrđena novim Pravilnikom o odlagalištima koji je usvojen u siječnju 2023.g. stekli su se uvjeti za promjenom radnog vremena odlagališta otpada Sodol.

Tako će od 01. travnja 2023.g. odlagalište Sodol biti otvoreno za prijem otpada samo od jedinica lokalne samouprave koje na svom području skupljaju miješani komunalni otpad, a radno vrijeme bit će od ponedjeljka do petka od 07,00 do 15,00 sati.
Odlagalište više neće raditi subotom i praznikom, te će u tom vremenu biti pod posebnim režimom nadzora.
“Koristimo ovu priliku da se zahvalimo svim korisnicima koji su prihvatili novi način gospodarenja otpadom i ponašaju se odgovorno, što znači da su uložili dodatni napor u postupcima odvajanja reciklabilnih sirovina i ne odlažu otpad u prirodu”-poručuju iz Stambeno komunalnog gospodarstva.