Aktualno OG sada Ogulin

Malobrojna publika s velikim je zanimanjem pratila izlaganja stručnjaka iz Hrvatskih voda

U ogulinskom Pučkom otvorenom učilištu održana je radionica “Da nas rijeke ne poplave, smanjimo rizik od poplave” u organizaciji Hrvatskih voda i partnera projekta VEPAR za područje malog sliva Kupa. Radionica je realizirana u okviru Projekta „Unaprjeđenje negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj – VEPAR“.

Stručnjaci Hrvatskih voda i partnera projekta VEPAR predstavili su aktivnosti koje imaju za cilj unaprijediti upravljanje i smanjiti rizike od poplava. Posjetiteljima su dali i korisne informacije o zaštiti imovine i samo- zaštiti u slučaju poplavnog događaja.

Iako je zanimanje Ogulinaca za ovu radionicu bilo vrlo slabo, malobrojna publika s velikim je zanimanjem pratila izlaganja stručnjaka iz Hrvatskih voda. Vrlo aktivno su se uključivali u radionicu pokušavajući dobiti odgovore na pitanja vezana za poplave, koje u prosjeku 2 puta godišnje zadese naš kraj. Zanimali su se koja je uloga Hrvatskih voda na našem području u provedbi preventivnih mjera zaštite od poplave, koja u slučajevima kada se poplava i dogodi. Interesiralo ih je i kamo odlazi novac kojeg izdvajamo za uređenje slivnih voda, tko je nadležan za čišćenje i održavanje odvodnih kanala, i tako dalje.

Među ostalima, radionici je nazočio i zamjenik gradonačelnika Daniel Vukelja koji je ukazao na činjenicu da Grad Ogulin još uvijek čeka naknadu troškova obrane Ogulina od 2 poplavna događaja koja su nas zadesila lani. Radi se o troškovima tvrtki i obrtnika, koji su sa svojom mehanizacijom sudjelovali u obrani našeg grada i ugroženih kućanstava. Kako je istakao zamjenik Vukelja, zatražena sredstava od Hrvatskih voda nisu isplaćena ni dan danas, a mi ćemo pokušati iz gradske uprave doznati detalje vezane za ovu temu.

Pred sam kraj radionice, jedan od stručnjaka iz Hrvatskih voda, posjetitelje je detaljno upoznao sa sve 4 faze izgradnje Retencije Ogulin. Između ostalog, imali smo priliku čuti da će 12. lipnja započeti radovi na 4. fazi izgradnje. Ono što je sve okupljene najviše zanimalo je kada će cijeli ovaj projekt napokon biti okončan. Prema riječima djelatnika Hrvatskih voda, svi radovi na izgradnji Retencije Ogulin trebali bi biti okončani do 31. prosinca ove godine. Valja nam pričekati i nadati se da neće ponovno doći do nekih zavrzlama, koje će ponovno prolongirati rokove dovršetka ovog vrlo važnog projekta za naš kraj.