Aktualno OG sada Ogulin

Zbog nevremena 168 vatrogasnih intervencija

Županijski vatrogasni centar Karlovac (ŽVOC Karlovac) od 19.07.2023. u 8.00 sati do
20.07.2023. u 08.00 sati zaprimio je ukupno 179 dojava od čega se 168 dojava odnosi na
intervencije uzrokovane nevremenom koje je jučer u popodnevnim satima zahvatilo dio Karlovačke
županije.
U navedenom razdoblju, od 168 intervencija vezanih uz nevrijeme, završeno je 69
intervencija dok je 99 intervencija i dalje u tijeku. Na području Karlovca zabilježene su 83
intervencije, na području Ribnika 69 i Žakanja 13.
Na području Karlovca, Ribnika i Žakanja jučer je angažirano ukupno 187 vatrogasaca i 47
vatrogasnih vozila. Na području Karlovca i Žakanja posljedice nevremena sanirali su vatrogasci s
navedenog područja, dok su na području Ribnika bile angažirane dodatne snage s područja
Ogulina, Ozlja, Duge Rese, Barilovića, Bosiljeva, Kamanja, Netretića i Draganića.
Napominjemo da su sve dojave uvedene u sustav i obrađuju se prema prioritetima, stoga
mole građane za razumijevanje