Aktualno Kolumne Moja mirovina

Radni staž u inozemstvu i penalizacija po stažu

U prethodnoj objavi informirali smo čitatelje, posebno korisnike mirovina, o nejednakosti u ostvarivanju prava iz mirovinskog osiguranja, ovisno o godini u kojoj je pravo na mirovinu ostvareno.

I u sljedećim nastavcima nastojat ćemo čitatelje informirati o aktualnostima iz mirovinskog osiguranja, prijedlozima i razmišljanjima za eventualne izmjene Zakona, u cilju ostvarivanja povoljnijih uvjeta za mirovine svih vrsta.

Korisnici prijevremenih starosnih mirovina sve su glasniji, preko svojih udruga i preko raznih, posebno umirovljeničkih portala, u traženju da se ukine penalizacija zbog ranijeg odlaska u mirovinu, nakon navršenih godina života za pravo na starosnu mirovinu. Aktualna penalizacija iznosi 0,20% po mjesecu ranijeg odlaska u mirovinu, a za 5 godina, odnosno 60 mjeseci iznosi 12%, trajno.

Kada se u informativnim emisijama radija ili televizije govori o mnogim izmjenama prava iz mirovinskog osiguranja, vrlo često se o tome govori uopćeno, bez detalja. Tako, postoji mogućnost da korisnici najnižih mirovina mogu raditi do polovice punog radnog vremena i primati cijelu najnižu mirovinu. U tu kategoriju svrstali su se i korisnici najnižih mirovina po odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, ali za njih ta odredba općeg zakona- ZOMO-a se ne odnosi , jer oni za vrijeme trajanja radnog odnosa s polovicom punog radnog vremena primaju mirovinu određenu po svojim plaćama, a jasno je da je takva mirovina niža od najniže, a nakon prestanka takvog rada oni opet ostvaruju pravo na najnižu mirovinu. I to je situacija za, eventualno, traženje izmjene ZOHBDR-a.

Opet ćemo upozoriti potencijalne korisnike mirovine da najranije jednu godinu prije podnošenja zahtjeva za mirovinu podnesu predzahtjev – Obavijest o namjeri podnošenja zahtjeva za mirovinu, kako bi im se na vrijeme ažurirali svi podaci u matičnoj evidenciji HZMO-a bitni za određivanje prava na mirovinu.

Također upozoravamo sve one koji su staž ostvarili u inozemstvu, da mogu i 5 godina prije podnošenja zahtjeva za mirovinu podnijeti zahtjev za potvrđivanje staža ostvarenog u inozemstvu, kako bi i to bilo ažurirano do podnošenja zahtjeva za mirovinu. Upozoravamo da postupak potvrđivanja staža iz inozemstva traje relativno dugo, pa bi bilo uputno takav zahtjev podnijeti što ranije. Napominjemo da se za ostvarivanje prava na inozemnu mirovinu u državi u kojoj je taj staž ostvaren mora ostvariti minimalno jedna godina staža. Ukoliko taj staž iznosi manje od jedne godine, takav staž preuzima država pretežnog staža. Potrebno je napomenuti da svaka država plaća svoj staž kroz mirovinu prema svojim zakonima, a obveza je da se zahtjev za mirovine iz svih država podnosi iz države prebivališta, ako u trenutku podnošenja zahtjeva podnositelja nije u radnom odnosu, a ako je u radnom odnosu zahtjev se podnosi iz države u kojoj je imao zadnji radni odnos.

Svi oni koji nisu ranije podnosili zahtjev za potvrđivanje inozemnog staža mogu taj postupak obaviti zajedno s podnošenjem Obavijesti o o namjeri podnošenja zahtjeva za mirovinu, tako da u određenoj rubrici Obavijesti upišu podatke o zaposlenju u inozemstvu i po mogućnosti prilože dokaze o takvom stažu.

Vrlo aktualno je traženje informacija o uvjetima za mirovinu i vezano s tim i informacija o budućoj visini mirovine.
Što se toga tiče, postoje 2 mogućnosti za pribavljanje informativnog izračuna mirovine i to preko sustava e-građani (preko e-PASS-a i mtokena) i putem podnošenja zahtjeva Područnom uredu HZMO-a .
Informativni izračun preko sustava e-građani je besplatan, a izračun preko HZMO-a plaća se 9,29E (prije 70,oo kuna).Uz tiskanicu zahtjeva HZMO-u prilaže se i uplatnica kao dokaz uplate naknade.
Napominjemo da sustav e-građani ne izračunava starosnu mirovinu zbog dugogodišnjeg osiguranika (60 godina života i 41 godina staža osiguranja), pa bi takav informativni izračun trebalo doraditi primjenom točnog polaznog faktora i dodanog staža za djecu, ukoliko u postavkama traženja informativnog izračuna staž za djecu nije iskazan u ukupnoj količini staža.
Također, sustav e-građani ne izračunava invalidske niti obiteljske mirovine, već se na temelju izračunatih vrijednosnih bodova u kombinaciji s ostalim podacima izračun doradi.
Isto vrijedi i za izračun starosnih mirovina po odredbama ZOHBDR-a i starosnih mirovina uz sniženje dobne granice bilo po odredbama ZOMO-a ili ZOHBDR-a.
Upozoravamo da svi oni koji su sudjelovali u Domovinskom ratu na vrijeme pribave potvrde o sudjelovanju iz Područnog ureda za poslove obrane u Karlovcu i potvrdu o broju dana u borbenom sektoru. O broju dana u borbenom sektoru ovisi i, eventualna, najniža mirovina po odredbama ZOHBDR-a.

Piše Momir Jakšić Momo

Sadržaj je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.