Aktualno PROMO

KUD Sv. Juraj prodaje etno kuću u Donjem Zagorju

Na temelju odluke skupštine KUD-a „Sv. Juraj“ Zagorje Ogulinsko, održane 11. 3. 2023.g. o prodaji kuće sa okućnicom i građevinskim zemljištem u vlasništvu KUD-a, Povjerenstvo za provedbu javnog poziva objavljuje:
Javni poziv za prodaju namještene kuće površine 67,85m2 u Donjem Zagorju, Donji Puškarići 7, na k.č. broj 2511/5 k.o. Zagorje sa okućnicom i građevinskim zemljištem k.č. broj 2511/1, 2511/2, 2511/3, 2511/4 k.o. Zagorje, sve ukupne površine 2167m2.
Navedena nekretnina kupuje se po načelu viđeno-kupljeno. Sve troškove vezane za prijenos vlasništva snosi kupac. Početna kupoprodajna cijena nekretnine iznosi 48.500,00€. Ponuditelj je dužan Prodavatelju uplatiti jamčevinu u iznosu od 2.000,00€ na IBAN br. HR7824020061100212976. Ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti potvrdu o izvršenoj uplati na navedeni račun, a ukoliko to ne učini, Povjerenstvo neće razmatrati predmetnu ponudu.
Povrat jamčevine ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju vratit će se u nominalnom iznosu u roku od 15 dana.
Najpovoljnijem Ponuditelju položena će se jamčevina zadržati i uračunati u kupoprodajnu cijenu. Jamčevinu Prodavatelj neće vratiti u slučaju ako odabrani Ponuditelj u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda ne zaključi kupoprodajni ugovor i ne izvrši uplatu preostalog iznosa kupoprodajne cijene. Prodavatelj će tada smatrati da je Ponuditelj odustao od ponude te time gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Krajnji rok za dostavu ponuda je 16.9.2023. g. do 11:00h. Ponude se predaju u zatvorenoj omotnici neposrednom predajom na dan 16.9.2023.g. od 9:00 – 11:00h u prostorijama KUD-a „Sv. Juraj“ Zagorje Ogulinsko na adresi Gornje Zagorje 13 (pokraj osnovne škole Bernarda M. Luketića). Otvaranje ponuda izvršit će se istog dana u 11:00h.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja je valjana i sadrži najviši iznos ponuđen za nekretninu. U slučaju da dva ili više Ponuditelja ponude istu najvišu cijenu, najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda Ponuditelja koja je prije zaprimljena.
Uvid u navedenu nekretninu i ostale informacije potencijalnom Ponuditelju omogućit će se kontaktom predsjednika društva, Zdravka Bertovića, na broj 098 188 7089.
Prodavatelj može donijeti odluku o odustajanju prodaje bez obrazloženja.