Aktualno OG sada Ogulin

Isporuka toplinske energije krajnjim kupcima i dalje je veći problem u poslovanju

“Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. završilo je 2022.g. sa dobiti u iznosu od 390.968 kuna, kao razlikom prihoda i rashoda, koja nakon oporezivanja porezom na dobit iznosi 303.217 kuna” – rekla je, među ostalim, direktorica ove tvrtke Sanja Tomić, podnoseći izvješće o radu na sjednici Gradskog vijeća.

Na većini pozicija poslovnih prihoda, ostvareni su isti ili viši prihodi u odnosu na prethodnu godinu, osim na prihodima od isporuke toplinske energije i administrativnih usluga. Prihodi su niži zbog manje količine isporučene energije i isključenja dijela korisnika iz sustava centralnog grijanja i zbog otkazivanja ugovora o upravljanju nekih zgrada.

Na većini pozicija rashoda, ostvareni su isti ili viši rashodi u odnosu na prethodnu godinu i Financijski plan za 2022.g.

Rashodi za energente iskazuju značajno povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Troškovi električne energije, bez obzira na subvencioniranje države, viši su za 75 % u odnosu na prethodnu godinu , troškovi loživog ulje za kotlovnice viši su za 16%, a troškovi motornog benzina i diesel goriva za službena vozila viši su za 38%.

Isporuka toplinske energije krajnjim kupcima i dalje je veći problem u poslovanju.
Zbog dotrajalih toplovoda i kotlovnica , troškovi održavanja i sanacije sustava centralnog grijanja svake godine su sve veći i ne mogu se pokrivati iz cijene.

Prihodi od isporuke toplinske energije pokrivaju samo troškove energenta(loživog ulja), koje se plaća dobavljaču u ugovorenom roku, dok pojedini kupci ne plaćaju svoje obveze, a za koje se u tom slučaju podnose ovrhe. Postupak traje i više godina u slučaju da korisnici nemaju financijskih sredstava na računu ili su im najčešće računi blokirani drugim ovrhama.

Krajnju cijenu koja se sastoji od iznosa snage toplinske stanice i iznosa utrošene energije utvrđuje Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA).

Od 01.listopada 2022.g. do 31.ožujka 2023.g. Odlukom HERE utvrđene su cijene po kojima će se obračunavati isporuka toplinske energije u tom razdoblju , a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je izdalo Uputu u vezi izdavanja računa, u kojem će biti iskazana razlika cijene koju će subvencionirati Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Sve upute su u skladu s Uredbom o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, koju je donijela Vlada Republike Hrvatske.
Financijska sredstva subvencije do izrade i predaje Financijskih izvještaja za 2022.g. još nisu doznačena.

Rashod amortizacije veći je za 330.000 kn u odnosu na prethodnu godinu zbog nabave novih vozila i to kamiona za odvoz komunalnog otpada , komunalnog vozila-čistilice i električnog vozila.

Komunalne usluge iskazuju povećanje od 28 % u odnosu na prethodnu godinu, najvećim dijelom zbog zbrinjavanja reciklabilnog otpada ( papira, plastike , stakla, guma, opasnog otpada , tekstila i ostalog razvrstanog otpada).