Aktualno OG sada Ogulin

Lucija Stipetić – priznanje za stvaralački rad

Lucija Stipetić jedna je od dobitnika ovogodišnjeg  priznanja za stvaralački rad, koje joj je uručeno na svečanoj sjednici Gradskog vijeća. Danas donosimo priču o ovoj mladoj Ogulinki, za koju vjerujemo da će nastaviti postizati zapažene rezultate kao i do sada, ako ne i bolje!

Biografija
Lucija Stipetić, maturantica je Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana Ogulin. Rođena je 16. srpnja 2004. godine u Zagrebu od majke Marijane i oca Mladena. Već kao malena djevojčica pokazuje interes za uključivanjem u mnogobrojne kulturne aktivnosti. Od 2008. godine trenira tenis u Teniskom klubu „Frankopan“, a od 2009. do 2014. pjeva u dječjem zboru „Klinci Ogulinci“ te sudjeluje na Hrvatskom dječjem festivalu. Od 2011. do 2019. pohađala je Prvu osnovnu školu Ogulin, a od 2019. do 2023. pohađa Gimnaziju i strukovnu škoIu Bernardina Frankopana Ogulin. Godine 2013. upisuje Osnovnu glazbenu školu pri OŠ Ivane Brlić — Mažuranić Ogulin (klavir) koju uspješno završava 2019. godine.
Sudjelovala je u brojnim izvannastavnim aktivnostima i županijskim natjecanjima. Navest ćemo državna natjecanja na kojima je promovirala svoju škoIu, ali i grad Ogulin:
2016. – državna Smotra LiDraNo, predstava „Pipi Duga Čarapa“, glumi glavni lik – Pipi, 2016. – sudjelovanje na državnom Natjecanju iz geografije,
2017. – osvojeno 1. mjesto na državnom Natjecanju iz geografije, 2018.- osvojeno 3. mjesto na državnom Natjecanju iz geografije, 2020. – sudjelovanje na državnom Natjecanju iz matematike, 2021. – sudjelovanje na državnom Natjecanju iz matematike, 2021. – sudjelovanje na državnom Natjecanju iz informatike, 2022. – sudjelovanje na državnom Natjecanju iz fizike,
2022. – osvojeno 2. mjesto na državnom Natjecanju iz matematike,
2023. – osvojeno 1. mjesto na državnom Natjecanju iz matematike.
Tijekom školovanja sudjelovala je i u brojnim projektima te ekipnim natjecanjima na kojima je predstavljala svoju školu i svoj grad: 3 godine bila je dio ekipe koja je predstavljala škoIu na Festivalu matematike, sudjelovala je na natjecanju ATOM lige, u Erasmus + projektu Filling the Gap i eTwinning projektu ECO bags.

Obrazloženje
Od prvog razreda Lucija je imala razvijene radne navike i veliku Ijubav prema stjecanju novih znanja, a o tome svjedoče njezina želja za znanjem i uspjesi koje je svih ovih godina postizala na brojnim županijskim i državnim natjecanjima.
Na temelju Pravilnika o dodjeljivanju pohvalnica, zahvalnica, priznanja i nagrada učenicima Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana Nastavničko vijeće donijelo je jednoglasnu odluku da se za učenicu generacije proglasi učenica 4. b razreda Lucija Stipetić.
Lucija Stipetić sve je četiri godine obrazovanja završila odličnim uspjehom (5,00) i uzornim vladanjem. Državna je prvakinja iz matematike u 2023. godini, a 2022. godine osvojila je na istom državnom natjecanju 2. mjesto. Na državnim natjecanjima iz matematike sudjelovala je i 2021. i 2020. godine, a plasirala se i na državna natjecanja iz fizike 2022. godine i informatike 2021. godine.
Lucija je skromna i vrijedna, izuzetno odgovorna i predana svojim radnim zadacima, spremna pomoći razrednim kolegama i ostalim učenicima te otvorena za suradnju. Svojim sjajnim rezultatima na državnim natjecanjima osigurala je direktan upis na željeni fakultet. Naša najbolja matematičarka svoj obrazovni put planira nastaviti na Fakultetu elektrotehnike i računarstva za koji je direktan upis osigurala još prošle godine, također sudjelovanjem na Državnom natjecanju iz matematike, osvojivši 2. mjesto.
Luciji želimo uspjeh i u daljnjem školovanju sa željom da se po njegovu završetku, vrati u Ogulin. Neka i ovo priznanje za stvaralački rad bude poticaj u tome.