Aktualno Kolumne Moja mirovina S vama kroz svaki dan

Drugi mirovinski stup

Kao što smo i obećali, u današnjem nastavku upoznat ćemo čitatelje o osnovnim podacima o kojima se treba znati, da bi na kraju radnog vijeka ,eventualno, imali kompletne informacije o svojim pravima i iz 2. stupa mirovinskog osiguranja.

Drugi mirovinski stup propisan je i obvezan za sve osiguranike mlađe od 1.1.2002.godine, tj. mlađe od 40 godina života, koji prvi puta stječu svojstvo osiguranika u mirovinskom osiguranju, bilo na temelju nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, drugog dohotka, produženog osiguranja i drugih djelatnosti iz kojih se plaćaju doprinosi za mirovinsko osiguranje.
Iz bruto plaće za 1. mirovinski fond izdvaja se 15%, a za 2. mirovinski stup 5%.
U roku od mjesec dana od stjecanja svojstva osiguranika obveza je odabir obveznog mirovinskog fonda.

REGOS (Središnji registar osiguranika), odmah po primitku podataka od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi osiguranika u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja, na temelju generacijske solidarnosti dostavlja osiguraniku, na kućnu adresu, obavijest o potrebi izbora obveznog mirovinskog fonda.
Ako osiguranik u propisanom roku ne izabere svoj obvezni mirovinski fond, REGOS će po službenoj dužnosti rasporediti u obvezni mirovinski fond kategorije A kojim upravlja jedno od navedenih mirovinskih društava:
-PBZ CROATIA OSIG.d.d.
-ALIANZ ZB d.o.o.
-RAIFFEISEN
-ERSTE d.o.o.
društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Završetkom prijave , osobnim izborom ili služenim rasporedom otvara se osobni račun člana obveznog mirovinskog fonda, a to može biti samo jedan Fond..
Ima u toj tematici još nekih situacija i činjenica koje ćemo spomenuti, iako vjerujemo da nisu interesantne za šire čitateljstvo, kao što je promjena članstva Fonda, naknada za članstvo, kategorije članstva A,B ili C, rizik kod ulaganja sredstava itd.
Pretpostavljam da samo mali broj građana ima informacije o karakteristikama kategorije fondova po rizičnosti ulaganja i očekivanim prinosima, pa ćemo spomenuti samo neke osnovne činjenice:

Kategorija A-rizična kategorija-očekuju se viši prinosi u dužem razdoblju. Članovi ovog fonda mogu biti osobe koje do ispunjenja uvjeta za starosnu mirovinu imaju manje od 10 godina.

Kategorija B-kategorija umjerenog rizika s očekivanjem umjerenih prinosa, a namijenjena je osobama koje do ispunjenja uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu imaju 5 ili više godina.

Kategorija C-kategorija s najmanjim rizikom i nižim očekivanjima prinosa, a namijenjena je osobama koje do ispunjavanja uvjeta za starosnu mirovinu imaju manje od 5 godina.

Da bi imali uvid i pratiti stanje i prometna svom osobnom računu, građani se mogu registrirati u sustav e-građani, o čemu smo već pisali, i kod registracije u REGOS-u, FINA-i trebaju se registrirati u e-Pass, i odrediti korisničko ime i lozinku.
Kao što smo već informirali čitatelje preko tog sustava može se besplatno pribaviti informativni izračun mirovine. Prilikom uvida u podatke registrirane u matičnoj evidenciji osiguranika kod Hrv. zavoda za mirovinsko osiguranje može se utvrditi da li je banka podataka matične evidencije ažurna ili nije i nakon toga, eventualno, podnijeti predzahtjev – Obavijest o namjeri podnošenja zahtjeva za mirovinu ili Zahtjev za ispravak netočnih podatak ili pribavljanje nedostajućih podataka, kako bi prije podnošenja zahtjeva za mirovinu banka podataka matične evidencije bila ažurna, i skratilo vrijeme za uspostavljanje konačnog rješenja o pravu na mirovinu.

Osim osoba rođenih 1.1.2002.godine u 2. mirovinski stup mogle su se registrirati i osobe starije od tog datuma, što su mnogi i učinili.

Stanje na osobnom računu 2. mirovinskog stupa može se provjeriti u sustavu e-građani na aplikaciji „Moj račun-REGOS”, a za eventualne probleme ili dodatne informacije građani se mogu obratiti REGOS-u na adresu 10000 Zagreb, Gajeva 5, tel. 01/4898 999 ili elektronskom poštom [email protected].

Nadzor nad poslovanjem REGOS-a i dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućim društvima provodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, HANFA.

Što se tiče 3.mirovinskog stupa mirovinskog osiguranja, on je dobrovoljan i temelji se na individualnoj kapitaliziranoj štednji, kao i 2. stup. Visinu mirovine iz 3. stupa određuje iznos uplaćenih sredstava, a s isplatiteljem se sklapa ugovor.

Nakon ovih suhoparnih i uopćenih podataka o 2. stupu mirovinskog osiguranja, u sljedećem nastavku detaljnije ćemo pisati o ostvarivanju prava na mirovinu iz 2. stupa mirovinskog osiguranja kod invalidskih, starosnih i obiteljskih mirovina, još nešto konkretnije o prijedlozima za izmjenu prava na mirovinu iz 2. stupa ,što zapravo detaljno interesira sve one koji su već ostvarili pravo na mirovinu i one koji će uskoro ostvariti pravo na mirovinu, pa onda i, eventualna, prava iz 2. stupa mirovinskog osiguranja.

Piše Momir Jakšić Momo

Sadržaj je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.