Aktualno OG sada Ogulin

Radovi na Novoj cesti

Gradonačelnik Dalibor Domitrović, u pratnji zamjenika Daniela Vukelje, obišao je Novu cestu, gdje je u tijeku rekonstrukcija prometnice i izgradnja nogostupa.

Naime, radovi na rekonstrukciji Nove ceste u Ogulinu-II etapa – III faza u dužini od cca 300 m ovih se dana privode kraju. Naime, izvođač radova Energoprojekt 88 d.o.o. iz Zagreba izvodi radove na uređenju temeljnog tla kolnika i nogostupa, kako bi se stvorili uvjeti za ugradnju nosivog i habajućeg sloja asfalta, kao i radove na prilagodbi kolnih i pješačkih prilaza stambenim objektima.

Vodovod i kanalizacija d.o.o. također završava radove na predmetnoj dionici,  koja se odnosi na vodovodne priključke i kanalizaciju. S obzirom da se radovi izvode na samom kolniku postavljena je i privremena prometna signalizacija kojom je dopušten promet samo za vozila gradilišta i stanara.
Nadalje, nakon provedenog postupka javne nabave za radove na rekonstrukciji Nove ceste u Ogulinu-II etapa – IV faza, stvoreni su uvjeti za sklapanje Ugovora o izvođenju radova sa tvrtkom ARKADA d.o.o. iz Duga Rese čija je ponuda odabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda. Radovi po Ugovoru za ovu fazu započet će kroz 10-tak dana nakon uvođenja izvođača radova u posao.

Radovi će se izvoditi u dužini od cca 300 m a obuhvaćaju pripremne i zemljane radove, radove na kolničkoj konstrukciji, radove na drenaži, površinskoj odvodnji i kanalizaciji, izgradnji zidova i ograda sa prilagodbom prilaza te postavljanje betonskih rubnjaka i prometne opreme. Rok za završetak ovih radova predviđa se za 6 mjeseci, iz razloga što ulazimo u zimski period te će se stoga radovi prilagoditi vremenskim uvjetima.

Što nam je sve ovom prigodom, prilikom obilaska terena rekao gradonačelnik Domitrović, možete pogledati u video prilogu: