Aktualno OG sada Ogulin

Nastavak projekta rekonstrukcije objekta POU Ogulin

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi kojom je Ponuda odabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, između naručitelja Pučko otvoreno učilište Ogulin i ponuditelja Montel d.o.o. potpisan je Ugovor o izvođenju građevinsko-obrtničkih radova na rekonstrukciji objekta Pučkog otvorenog učilišta Ogulin. Vrijednost Ugovora je 417.684,65 EUR bez PDV-a, odnosno 522.105,81 EUR s PDV-om. Radove sufinanciraju Ministarstvo kulture i medija i Grad Ogulin.