Aktualno OG sada Ogulin

Grad Ogulin izgradit će 12 solarnih elektrana, za četiri već izrađeni glavni projekti

Grad Ogulin za naredno razdoblje planira izgraditi 12 solarnih elektrana, od čega su za četiri lokacije izrađeni glavni projekti te su prijavljeni na europske natječaje kako bi se osiguralo financiranje iz europskih sredstava, dok bi se dio pokrio iz gradskog budžeta.

Za ostalih osam lokacija izrađen je idejni projekt, a financiranje će se također nastojati osigurati iz europskih fondova i dijelom iz vlastitih sredstava.

Što se tiče prijavljenih projekata, riječ je o Sportskoj dvorani, Pučkom otvorenom učilištu, novom Dječjem vrtiću i velikoj pozornici u centru grada. Ostalih osam projekata nalaze se unutar kampusa Poredice, a radi se o vojnom kompleksu kojeg je Gradu Ogulinu RH predala na čuvanje. Unutar kampusa već je napravljen dječji vrtić, a ostale postojeće objekte Grad planira rekonstruirati i pojedinačno ih prijavljivati na prihvatljive natječaje, a na svaki od njih namjera je postaviti solarnu elektranu.

Drugim riječima, solarnu elektranu postavilo bi se na Konferencijsku dvoranu, Interpretacijski muzej, Speleoronilački-spašavateljski-edukacijski centar s bazenskom dvoranom, menzu i dnevni boravak, administraciju kampusa, hangar za helikoptere, smještaj za djecu i STEAM radionice. Procijenjena vrijednost solarnih elektrana iznosi 1.327.500,00 eura, a planirana godišnja proizvodnja električne energije za sve solarne elektrane iznosit će 1.118.000 kW godišnje. (V.H.gradonačelnik.hr)