Aktualno OG sada Ogulin

Projektira se novo igralište za Dječji vrtić u ulici Petra Preradovića

Gradonačelnik Dalibor Domitrović s ravnateljicom vrtića Anitom Domitrović, suradnicima i projektanticom, obišao je objekt Dječjeg vrtića u ulici Petra Preradovića, kako bi se na terenu upoznali sa stanjem vanjske opreme i hortikulture. Naime, sva oprema je dotrajala i treba je zamijeniti.
Zbog toga će Grad Ogulin naručiti izradu projektne dokumentacije, koja će biti osnova za nabavku vanjske opreme i izvedbu građevinskih radova uređenja novog igrališta.
Naime, oprema se, zbog sigurnosti djece, kako bi se onemogućile ozljede, mora postaviti sukladno važećim propisima i pravilima struke, za što je potrebna projektna dokumentacija izrađena od stručnih i ovlaštenih osoba.
Elaborat hortikulturnog uređenja, odnosno mjera održavanja postojećih stabala je izrađen i s radovima će se krenuti uskoro, čim lišće padne.