Aktualno OG sada Ogulin

Nepravilnost je uzrokovala zastoj u projektu rekonstrukcije POU-a Ogulin i troškove od nekoliko stotina tisuća HRK

Na temelju odredbi članka  Zakona o javnoj nabavi i Statuta Pučkog otvorenog učilišta Ogulin, donesena je Odluka o odabiru kojom se u postupku nabave građevinsko-obrtničkih radova na rekonstrukciji objekta Pučkog otvorenog učilišta Ogulin odabire ponuda ponuditelja MONTEL d.o.o. s cijenom od 417.684,65 EUR bez PDV-a, odnosno 522.105,81 EUR s PDV-om.

U skladu s navedenom Odlukom 27.10.2023. godine potpisan je Ugovor o izvođenju građevinsko-obrtničkih radova na rekonstrukciji objekta Pučkog otvorenog učilišta Ogulin. Uvođenje u radove izvršeno je 2.11.2023. godine. U skladu s navedenim, u tijeku je izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na objektu Pučkog otvorenog učilišta Ogulin u Ogulinu, koji se dijelom  odnose na radove koji se vrše na Crvenom igralištu, a odnose se na izgradnju sprinkler bazena, te ostale građevinsko – obrtničke radove unutar objekta.

Podsjetimo, prilikom izrade projektne dokumentacije 2015. za građevinsku dozvolu rekonstrukcije POU projektanti sprinkler instalacije imali su krivi ulazni podatak o mjerenju Q/H linije, točnije o količini i pritisku vode u vodoopskrbnoj mreži.

Nastavno na isto, projektirali su instalaciju bez sprinkler bazena, jer navedeni podaci koje su koristili garantirali su ispravnost projekta i instalacije bez bazena. Nakon što je instalacija završena 2021. i kad su se vršila mjerenja, ona nisu zadovoljavala propisane i projektirane kriterije. Zaključeno je da je za potpunu funkcionalnost instalacije nužno izgraditi sprinkler bazen veličine koji će kompenzirati nedostatke količine i tlaka iz vodoopskrbne mreže.

Zbog navedenog POU Ogulin je pristupilo izradi nove projektne dokumentacije i ishođenju Izmjena i/ili dopuna građevinske dozvole, koju je i ishodilo u 2022. Ova nepravilnost uzrokovala je zastoj u projektu rekonstrukcije i troškove od nekoliko stotina tisuća HRK.