Aktualno OG sada Ogulin

Počeli su radovi na uređenju parkirališta u Strugi

Rušenjem garažnih mjesta i spremišnih objekata započeli su radovi na uređenju parkirališnih površina u naselju Struga u centru grada. Vrijednost radova rušenja garaža i uređenja prometnih površina iznosi 63.856,88 eura s PDV-om. Na ovaj iznos treba dodati hortikulturno uređenje zelenih površina koje podrazumijeva sadnju novih stabala te uređenje dječjeg igrališta, što će biti ugovoreno naknadno, po dovršenju radova na prometnim površinama. Radovi se izvode prema projektnoj dokumentaciji koju je izradila tvrtka Planum iz Karlovca.

Za radove uređenja nogostupa i kolnika u ulicama od pravoslavne crkve pa do gimnazije Bernardina Frankopana i od crkve do zgrade u kojoj je javni bilježnik. Grad Ogulin još od 2020. godine potražuje suglasnost resornog ministarstva. Naime, obzirom da zahvat obuhvaća jednu manju parcelu koja je u vlasništvu Republike Hrvatske, da bi radovi započeli potrebna je pisana suglasnost resornog ministarstva.

Ulice
Parkirališta

 

Prijašnje stanje

 

Trenutno stanje – radovi u tijeku