Aktualno OG sada Ogulin

Objavljene konačne rang liste za učeničke stipendije

Grad Ogulin objavio je konačne rang liste za dodjelu stipendija darovitim učenicima, učenicima srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i učenicima koji su slabijeg socijalnog stanja u školskoj godini 2023./2024.

Konačna rang lista učenici koji su slabijeg socijalnog stanja
Konačna rang lista učenici koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
Konačna rang lista daroviti učenici

U ponedjeljak, 15. siječnja 2024. godine u 14.15 sati, u Velikoj dvorani Gradske uprave Grada Ogulina
u nazočnosti gradonačelnika Dalibora Domitrovića i djelatnika Stručnih službi Grada Ogulina
biti će upriličeno potpisivanje ugovora o korištenju stipendije sa učenicima kojima je, temeljem
provedenog natječaja, dodijeljena stipendija Grada Ogulina. Dodijelit će se ukupno 20 učeničkih stipendija. Visina stipendije za učenike u školskoj 2023./2024. godini iznosi 100,00 eura, a isplaćuje se mjesečno za jednu školsku godinu.
Svi učenici koji su navedeni na konačnim rang listama biti će i osobno kontaktirani i obaviješteni o
potrebi i terminu potpisivanja ugovora.