Aktualno OG sada Ogulin

Za HGSS Ogulin Grad osigurao 20.000,00 eura

Ukupno 20.000,00 eura osigurao je Grad Ogulin u svom ovogodišnjem proračunu za rad ogulinske Stanice HGSS-a. Ogulinska Stanica je temeljna operativna snaga našeg sustava civilne zaštite, a osigurana sredstva su namijenjena za financiranje njihove redovite djelatnosti.

Prema objavljenom programu, najveći dio tih sredstava, točnije 9.000,00 eura, planira se uložiti u nabavu tehničke i ostale opreme za potrebe ogulinskih gorskih spašavatelja. 7.000,00 eura namjerava se utrošiti za registraciju i održavanja njihovih vozila, 3.000,00 za gorivo, a sa 1.000,00 eura sufinancirat će se troškovi plaće administratora Stanice.

Inače, ogulinska Stanica HGSS-a osnovana je 16. ožujka 1964. godine, što znači da će ove godine proslaviti 60. obljetnicu svog rada. Komisija GSS–a Hrvatske je za prvog pročelnika Stanice Ogulin tada imenovala Matiju Mlinca.