Aktualno OG sada Ogulin

Program očuvanja prirode i zaštite okoliša Grada Ogulina “težak” je 340.000,00 eura

Program očuvanja prirode i zaštite okoliša Grada Ogulina planiran je ove godine u ukupnom iznosu od 340.000,00 eura.

Glavni cilj Programa je doprinijeti očuvanju prirode i zaštiti okoliša, te unaprijediti brigu o napuštenim životinjama. Od tog ukupnog iznosa, 132.000,00 eura se planira izdvojiti za razne komunalne usluge, poput sanacije divljih odlagališta, uklanjanja oronulih objekata i slično.  Navedeni iznos uključuje i trošak poticajne naknade za smanjenje količine miješanog otpada.

Dio sredstava, točnije 20.000,00 eura, osigurano je za nabavu urbane opreme kao što su klupe, koševi za otpad i drugo. U okviru tekućeg projekta uređenja prilaza u zaštićeni krajobraz ”Klek” planirana je kapitalna pomoć javnoj ustanovi ”Natura Viva” u iznosu od 3.000,00 eura, te iznos od 12.000,00 eura za radove na uređenju prilaza. Još 15.000,00 eura rezervirano je za isplatu naknada građanima u slučaju šteta od elementarnih nepogoda.

U sklopu cijelog ovog Programa, Grad Ogulin se, kao nositelj projekta, sa partnerima općinama Josipdol, Plaški i Saborsko uspješno prijavio na natječaj udruženja European City Facility (EUCF) za bespovratna sredstva namijenjena energetskoj održivosti i zelenoj tranziciji gradova i općina, a za čiju je provedbu odobren iznos od 60.000,00 eura. Naziv projekta je LIFE EUCF, a projekt ima za cilj ublažiti klimatske promjene i smanjiti razinu CO2 u atmosferi planeta Zemlje.

Kroz provedbu projekta izradit će se strateška dokumentacija koja će na području grada Ogulina i susjednih općina otvoriti vrata daljnjim investicijama u zelene tehnologije, kao što su proizvodnja vodika od otpada, proizvodnja energije iz obnovljivih izvora, sustave za dijeljenja vozila, električna vozila, infrastruktura za punjenje električnih vozila i sl.