Aktualno OG sada Ogulin

Predavanje za Savjet mladih

U gradskoj vijećnici je održano predavanje za članove Savjeta mladih Grada Ogulina. Predavanje su održali predavači Udruge gradova čiji je član i Grad Ogulin. Svrha predavanja bila je edukacija članova Savjeta mladih, ali i gradskih dužnosnika i zaposlenika gradske uprave, o načinima kako mlade uključiti u demokratske procese, donošenje odluka i provođenje lokalnih projekata od interesa za mlade.

Predavači su prisutnima predstavili nekoliko primjera dobre prakse iz drugih hrvatskih gradova, ali i iz drugih država svijeta. Prisutni su sudjelovali u dvije radionice kroz koje se izrodilo nekoliko novih ideja koje će moguće, ako se ispune potrebni preduvjeti, biti implementirane u Gradu Ogulinu.