Aktualno OG sada Ogulin

Natječaj za tajnika Športske zajednice Grada Ogulina

Športska zajednica grada Ogulina raspisala je natječaj za novog tajnika, ili tajnicu. Riječ je o poslu na neodređeno, puno radno vrijeme. Probni je rad tri mjeseca.  Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu: Športska zajednica Grada Ogulina, s naznakom “Javni natječaj za odabir i imenovanje tajnika“, Bolnička 9, 47 300 Ogulin, u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja.
Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje
prijava.

Detalje donosimo u nastavku: