Aktualno OG sada Ogulin

Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak u djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu

Na posljednjoj sjednici ogulinskog Gradskog vijeća donesena je, između ostalog, i Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak u djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu na području Grada Ogulina.

Novom Odlukom o visini paušalnog poreza na dohodak u djelatnosti iznajmljivanja i
organiziranja smještaja u turizmu na području Grada Ogulina uveden je paušalni porez u jednakom iznosu za naselja Ogulin, Otok Oštarijski, Jasenak i Sabljak selo u visini od 50,00 eura, a za ostala naselja 30,00 eura. Paušal se plaća po krevetu tromjesečno. Visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj u naseljima Ogulin, Otok Oštarijski, Jasenak i Sabljak Selo od ove godine iznosi 60,00 eura, a u ostalim naseljima 40,00 eura. Vlasnici ovog tipa smještajnih kapaciteta paušalni porez plaćaju po smještajnoj jedinici, također tromjesečno.

Usvajanjem ove Odluke u odnosu na prošlu godinu došlo je do povećanja iznosa paušalnog poreza na dohodak u djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu na području Grada Ogulina. Do početka ove godine paušalni porez po krevetu u naseljima Ogulin i Otok Oštarijski iznosio je 33,84 eura, za naselja Jasenak i Sabljak Selo 27,87 eura, a za ostala naselja 19,91 euro. Visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj lani je za naselja Ogulin i Otok Oštarijski iznosila 39,49 eura, naselja Jasenak i Sabljak Selo 32,52 eura, a za ostala naselja 23,23 eura.

U obrazloženju Odluke o povećanju iznosa paušalnog poreza za iznajmljivače navedeno je, između ostalog, da se ovo povećanje još uvijek nalazi u donjoj polovici Zakonom utvrđenog maksimalnog iznosa tog poreza. Navedeno je i da je zabilježen trend pozitivnog rasta broja smještajnih kapaciteta kao i noćenja na području Grada Ogulina te da ujedno raste i broj turističkih manifestacija koje se održavaju kroz cijelu godinu, čime se povećavaju i ulaganja u turističku i komunalnu infrastrukturu.