Aktualno Hrvatska Hrvatska i svijet

Nova aplikacija Ministarstva financija za pregled isplata iz državnog proračuna

Ministarstvo financija izvijestilo je danas da je pokrenulo novu interaktivnu internet aplikaciju za pregled isplata s jedinstvenog računa državnog proračuna, koja pruža mogućnosti detaljnijih uvida i pretraga.

Nova aplikacija je pokrenuta danas, dostupna je na mrežnim stranicama Ministarstva financija, a kako je istaknuto u priopćenju, zamjenjuje dosadašnju aplikaciju “Upit po dobavljačima” i pruža proširene mogućnosti pregleda isplata i strukturiranja podataka.

Tako se podaci o isplatama mogu pretraživati po primateljima sredstava, koji sada pored pravnih osoba uključuju i fizičke osobe i primatelje sredstava izvan Republike Hrvatske, zatim po isplatitelju sredstava, to jest proračunskom i izvanproračunskom korisniku koji je dao nalog za isplatu, kao i po vrsti troška.

Podaci o isplatama osvježavaju se svakog radnog dana za prethodni radni dan, moguće ih je pretraživati na godišnjoj i mjesečnoj razini, a kako navode iz Ministarstva financija, aplikacija omogućava kombinaciju više parametara pretrage te izvoz podataka u strojno čitljivom obliku.

– Klasificirani podaci prema zakonu kojim je uređena tajnost podataka i podaci čija bi objava bila protivna posebnim propisima ne objavljuju se, napominju.

Podsjetili su da je javna objava podataka o isplatama proračunskih sredstava zakonska obveza za sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sve proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pri čemu je rok upravo današnji dan.

– Obveza proizlazi iz odredbi Zakona o proračunu i Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji je ministar financija donio u lipnju 2023., napisali su.

Ministar financija Marko Primorac je u izjavi koja se prenosi u priopćenju rekao da su, s obzirom na veličinu državnog proračuna i broj transakcija koje se obavljaju preko jedinstvenog računa državnog proračuna, objavljeni podaci na mrežnim stranicama Ministarstva financija zasigurno jedna od najvećih baza podataka o isplatama proračunskih sredstava u hrvatskom javnom sektoru.

U priopćenju se podsjeća da Ministarstvo još od 2014. godine javno objavljuje podatke o isplatama dobavljačima iz državnog proračuna.

– Nova aplikacija pruža mogućnosti detaljnijih uvida i pretraga o isplatama počevši s isplatama izvršenim od 1. siječnja 2024. Podaci o isplatama objavljenim za prethodno razdoblje, od 1. siječnja. 2013. do 31. prosinca 2023., dostupni su i u novoj aplikaciji u arhivi podataka, na način kako su objavljivani u prethodnom razdoblju, napisali su iz Ministarstva.

Godišnje se kroz jedinstveni račun državnog proračuna izvrši više od 1,35 milijuna transakcija, a broj dobavljača u sustavu jedinstvenog računa državnog proračuna veći je od 230 tisuća.

Preko jedinstvenog računa državnog proračuna posluje 115 proračunskih korisnika državnog proračuna, a ostvaruje se oko 98 posto ukupnih prihoda i primitka, odnosno rashoda i izdataka proračuna i proračunskih korisnika.

– Proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna za isplate koje se ne izvršavaju izravno s jedinstvenog računa državnog proračuna i oni koji poslovanje obavljaju preko vlastitih računa otvorenih u poslovnim bankama dužni su osigurati javnu objavu informacija o trošenju sredstava na svojim mrežnim stranicama, rekla je glavna državna rizničarka Danijela Stepić. (hrt)