Aktualno OG sada Ogulin

Za održavanje komunalne infrastrukture Grad Ogulin osigurao 2.040.000,00 eura

Za provedbu ovogodišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture Grad Ogulin je u svom proračunu osigurao ukupno 2.040.000,00 eura. Glavni cilj planiranih ulaganja je osigurati trajnu funkcionalnost postojeće komunalne infrastrukture. Najveći dio spomenutih sredstava, odnosno 1.175.000,00 eura, planira se izdvojiti za troškove održavanja nerazvrstanih cesta.

Osim toga, za sustav javne rasvjete u proračunu je osigurano 610.000,00 eura. Od toga se 240.000,00 eura planira izdvojiti za potrošnju električne energije, te još 260.000,00 eura za plaćanje naknade za energetsku uslugu. Još 105.000,00 eura rezervirano je za troškove održavanja sustava javne rasvjete, uključujući i troškove kićenja i raskićavanja za božićne blagdane.

U sklopu provedbe ovog gradskog Programa, 190.000,00 eura osigurano je za održavanje čistoće javno prometnih površina, a te će poslove obavljati djelatnici ogulinskog SKG-a. Radovi se odnose na održavanje sustava za odvodnju oborinskih voda, strojno i ručno čišćenje javnih površina te održavanje zelenih površina na području našeg grada.

“S obzirom na veličinu i rasprostranjenost cjelokupnog komunalnog sustava na području grada Ogulina za namirenje troškova raznih komunalnih usluga koje nisu obuhvaćene provedbom ranije pobrojanih aktivnosti

osigurana su sredstva u iznosu od 65.000,00 eura. U navedenom iznosu planiran je i trošak popravka te održavanja sustava za zalijevanje u gradskom parku.” – navedeno je u obrazloženju ovog gradskog Programa.