Aktualno OG sada Ogulin

Dizajn i ilustracija ogulinske “Male slobodne knjižnice” predstavljen je na 58. zagrebačkom salonu primijenjenih umjetnosti i dizajna

Dizajn Jane Franušić ogulinske “Male slobodne knjižnice” i ilustracije Ane Salopek, koja je izradila ilustracije za vrata i poleđinu svake kućice za knjige, predstavljen je na “58. zagrebačkom salonu primijenjenih umjetnosti i dizajna”.

“Zagrebački salon primijenjenih umjetnosti i dizajna” je jedna od najstarijih grupnih izložbi recentnog vizualnog izričaja u Hrvatskoj koja predstavlja radove hrvatskih primijenjenih umjetnika i dizajnera unazad protekle 3 godine. Od više od 200 pristiglih radova na natječaj za izlaganje odabran je i predstavljen rad Jane Franušić, magistre primijenjenih umjetnosti za dizajn naše “Male slobodne knjižnice” i Ane Salopek koja je izradila ilustracije za vrata i poleđinu za svaku kućicu za knjige. Ovogodišnja tema izložbe je bila “Ne radi sam”.

Naručitelj dizajna “Malih slobodnih knjižnica” je Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin, u sklopu projekta “Čitanje je radost”. Obzirom da je ogulinski kraj bogat šumama te da ima dugu tradiciju drvo-prerađivačke industrije, unaprijed određen uvjet od strane naručitelja bio je da “Male slobodne knjižnice” budu u potpunosti i isključivo izrađene u drvu sa čeličnim nosačima. Izrađeno je sedam

“Malih slobodnih knjižnica”, odnosno kućica za knjige, koje su postavljene na javnim površinama na užem i širem području Ogulina uključujući strogo središte grada, rekreativnu zonu i okoliš područnih škola čiji učenici zbog dislociranosti nisu u mogućnosti svakodnevno koristiti usluge Gradske knjižnice i čitaonice.

 

Cilj projekta je poticanje kulture čitanja, primarno kod djece predškolske i školske dobi. Kućice je dizajnirala Jana Franušić magistra primijenjenih umjetnosti. Ilustratorica Ana Salopek izradila je ilustracije za vrata i poleđinu svake kućice, a Učenička zadruga Obrtničke i tehničke škole Ogulin izradila je i postavila kućice.