Aktualno PROMO

Grad Ogulin prodaje rabljeno službeno vozilo

Na temelju Odluke o prodaji rabljenog službenog vozila od 01. veljače 2024. godine gradsko Povjerenstvo za provedbu javnog poziva objavljuje
JAVNI POZIV
za prodaju rabljenog službenog vozila

Predmet prodaje – rabljeno službeno vozilo
Podaci o vozilu:
Kategorija/vrsta vozila: M1 osobno vozilo
Marka : Volkswagen
Tip: Golf
Model: 1,9 TDI TRENDLINE
Broj šasije: WVWZZZ1KZ5W057401
Godina proizvodnje: 2005.g
Datum prve registracije u RH: 02.02.2005. g
Prijeđeni kilometri: 352859
Boja vozila: siva s efektom
Snaga motora: 77 kW
Zapremnina motora: 1896 cm3
Vrsta goriva: Diesel
Status vozila: Neregistriran (registracija istekla 31.01.2024. godine)
Vozilo iz ove točke Javnog poziva kupuje se po načelu viđeno-kupljeno, a što isključuje naknadne prigovore Kupca na materijalne i pravne nedostatke.

Prodavatelj – vlasnik rabljenog službenog vozila:
Grad Ogulin
B. Frankopana 11
47300 Ogulin
OIB: 58264108511

Procijenjena vrijednost
Početna kupoprodajna cijena utvrđuje se u iznosu: =1.458,00 EUR
Slovima: (tisućučetristopedesetosameura i nulacenti)

Sve troškove za prijenos vlasništva, pristojbe i eventualne poreze snosi Kupac.
Kupac snosi i troškove preuzimanja vozila.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 15.03.2024. godine do 09.00 sati.

Ponuda se predaje u zatvorenoj omotnici neposrednom predajom ili preporučenom poštom sa
naznakom „Ponuda za kupnju rabljenog službenog vozila – ne otvarati“ na adresu:
Grad Ogulin, B. Frankopana 11, 47300 Ogulin
(neposrednom predajom: II kat – soba br. 36.)
Adresa ponuditelja se ispisuje na poleđini omotnice.

Jamčevina za kupnju vozila
Ponuditelji su dužni Prodavatelju uplatiti jamčevinu za kupnju vozila u iznosu od =150,00 EUR na račun
IBAN broj: HR1424020061829700009; Model: HR68; Poziv na broj: 7706-OIB ponuditelja; opis plaćanja:
Jamčevina za kupnju vozila.

Javno otvaranje ponuda provest će nadležno Povjerenstvo u prostorijama Grada Ogulina, B.
Frankopana 11, Ogulin, I kat, Velika sala, 15.03.2024. godine u 09:00 sati.

Cijeli tekst Javnog poziva sa svim potrebnim informacijama pogledajte OVDJ