Aktualno OG sada Ogulin

Objavljena je Odluka o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Ogulina

Na službenoj web stranici Grada Ogulina objavljena je Odluka o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Ogulina po Javnom pozivu za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne skrbi, udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ostalih udruga od interesa za Grad Ogulin za 2024. godinu.

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva, Grad će potpisati ugovor o financiranju programa ili projekata kojima će se regulirati međusobni odnosi, prava i obveze u svezi realizacije dodijeljenih sredstava.

Prigovori na ovu Odluku se podnose Povjerenstvu za prigovor elektroničkim putem na adresu [email protected], i to u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatu Javnog poziva. Povjerenstvo odlučuje o prigovoru u roku 8 dana od dana primitka prigovora.

Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija s 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje. Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visinu dodijeljenih sredstava.

Kojim udrugama su sredstva odobrena i o kojim se iznosima radi možete pogledati na web stranici Grada Ogulina, https://www.ogulin.hr/wp-content/uploads/2024/02/Odluka-o-raspodjeli-sredstava-OSTALE-UDRUGE-2024.pdf .