Aktualno Kolumne Moja mirovina

Informativni izračun mirovine i dileme oko 2 . stupa i eventualnog gubitka tih sredstava

Na početku ove objave opet molim mlađe članove kućanstva da upoznaju svoje roditelje ili druge rođake s temama ove kolumne koje bi ih mogli zanimati oko uvjeta za povoljniju mirovinu, bilo zbog rokova za podnošenje zahtjeva, bilo zbog drugih uvjeta.

Na portalu moja mirovina.hr omogućen je pristup individualiziranim informacijama iz sustava mirovinskog osiguranja kao i projekcija buduće mirovine.
Posjetite stranicu portala moja mirovina.hr pa ćete doznati koje mogućnosti se nude za saznanje o vašim budućim pravima iz mirovinskog osiguranja, kroz 3 simulacije projekcije iznosa buduće mirovine.

Projekcija iznosa po simulacijskim modelima temelje se na pretpostavkama budućih kretanja, kao i na zakonodavnom okviru kojim se uređuje mirovinsko osiguranje.

Aktualni ,konkretni ili sadašnji iznos mirovine jednostavno se može realizirati kroz sustav e-građani, o čemu smo već pisali. Ali ponovit ćemo: nakon popunjavanja pristupnice sustavu e-građani u uredima FINA-e odnosno REGOS-a, osobno određujete preko kojih ćete vjerodajnica ulaziti u sustav.
Kad se uđe u osobne podatke o ostvarenom stažu osiguranja, stažu s povećanim trajanjem ,stažu o sudjelovanju u Domovinskom ratu, plaćama, drugom dohotku, postoji mogućnost traženja informativnog iznosa mirovine, a u kalkulator se treba unijeti datum izračuna, količina staža, vrsta mirovine i spol. Za nekoliko dana sustav izračuna informativni iznos mirovine i dobiva se informacija kako stoje vaši osobni bodovi, a onda i iznos mirovine.

Kod mogućnosti uvida u banku osobnih podataka matične evidencije u mirovinskom osiguranju bitno je da se utvrdi da li su točno registrirani vaši podaci o stažu, o plaćama, o stažu osiguranja s povećanim trajanjem(beneficiranom stažu), stažu iz Domovinskog rata, i ako se utvrdi da neki podaci nedostaju preporuka je da se Hrv. zavodu za mirovinsko osiguranje podnese Obavijest o namjeri podnošenja zahtjeva za mirovinu (predzahtjev) uz koji se prilaže preslika radne knjižice, preslika osobne iskaznice i dokazi o stažu s povećanim trajanjem i potvrda o sudjelovanju u Domovinskom ratu, nakon čega HZMO dostavlja sve ispise staževa i plaća da se podnositelj zahtjeva uvjeri da je stanje banke podataka ažurno. Taj predzahtjev može se podnijeti 1 godinu prije podnošenja zahtjeva za mirovinu, a ako podnositelj ima ostvaren staž u inozemstvu također podnosi Zahtjev za utvrđivanje staža ostvarenog u inozemstvu,koji može podnijeti 5 godina prije odlaska u mirovinu, nakon čega HZMO provede postupak potvrđivanja toga staža u drugoj državi i podnositelju dostavlja potvrdu o tom dijelu mirovinskog staža. Za ispunjenje osnovnih uvjeta staža za pojedinu vrstu mirovine zbrajaju se staževi ostvareni u pojedinoj državi, a svaka država plaća svoj staž po svojim propisima.

Informativni izračun starosne ili prijevremene starosne mirovine (to su za sada jedine opcije informativnog izračuna) može biti točan za one koji imaju samo staž osiguranja (staž iz radnog odnosa, obrta…..), a izračun starosne mirovine uz sniženje dobne granice, po ZOMO-u ili ZOHBDR-u nije moguć. Nije moguć ni izračun starosne mirovine zbog dugogodišnjeg osiguranika, bilo po ZOMO- ili ZOHBDR-u, a također niti izračun obiteljskih mirovina, invalidskih, niti mirovina posebnim propisima(policija, vojska).

No, ako se zahtjev za informativni izračun mirovinu podnese preko HZMO-a, dobit će se točan iznos svih vrsta mirovine (osim obiteljske i invalidske),ako se uz zahtjev koji se dobije u Ispostavi HZMO-a prilože i dokazi o stažu s povećanim trajanjem i dokaz o sudjelovanju u Domovinskom ratu, ako takvi podaci nisu već registrirani u banci podataka. Uz zahtjev se još prilažu preslike radne knjižice i osobne iskaznice i uplatnica kao dokaz uplate naknade od 9,29 eura.

Iz svakodnevnih razgovora s građanima još postoji dilema oko dosta nejasnog pisanja medija u vezi sredstava iz 2 . stupa i eventualnog gubitka tih sredstava, ako se ne potpiše ugovor u roku od jedne godine. Radi se o sljedećem: nema straha od gubitka sredstava za sve one koji nisu podnosili zahtjev za mirovinu, jer taj rok od godinu dana odnosi se na one građane koji su podnijeli zahtjev za mirovinu, izabrali opciju mirovine iz 1. i 2. stupa, a nisu potpisali ugovor o isplati mirovine iz 2. stupa. Dakle, taj rok se odnosi na one koji su se odlučili za dvostupne mirovine, a nisu potpisali ugovor. Nakon isteka jedne godine, ako korisnik ne potpiše ugovor sredstva se prebacuju u 1. stup i mirovina se ostvaruje samo iz 1. stupa, tj. generacijske solidarnosti i više nema nikakvih opcija iz 2. stupa, i ne radi se o doslovnom gubitku sredstava iz 2. stupa, jer prebacivanjem sredstava u 1. stup ostvaruje se jedinstvena mirovina, kao i kod svih nas koji nismo bili u 2. stupu.

Kad smo već kod 2. stupa, opet ponavljamo: prilikom podnošenja zahtjeva za mirovinu nema obveze za opredjeljivanje za isplatu mirovine iz 1. ili oba stupa, jer se nakon obrade zahtjeva u HZMO-u iz REGOS-a dolazi informativni izračun i ponuda o opcijama mirovine, kao i obavijest da li će postojati mogućnost jednokratne isplate od 20% od stanja na račun individualne mirovinske štednje. Zbog povoljnijeg postotka dodatka od 27% uz mirovinu iz 2. stupa, koji je u primjeni od 1.1.2024.godine, razlika od mirovine samo iz 1. stupa i dvostupne mirovine biti će niža nego do sada.
Dakle, nema razloga za nikakvu paniku, jer kad dođe ponuda iz REGOS-a svatko će imati dovoljno vremena i informacija de se odluči o opcijama mirovina, samo upozoravamo one koji će se odlučiti na dvostupnu mirovinu da dobro pročitaju ponuđene opcije u ugovoru o isplati mirovine iz 2. stupa.

Od aktualnosti, koje će to uvijek biti upozoravamo udovice ili udovce koji su korisnici obiteljske mirovine, a imaju rješenja o svojim osobnim mirovina da, ako to do sada nisu učinili, podnesu zahtjev za isplatu kombinirane mirovine (osobna plus 27% obiteljske) ukoliko je to za njih povoljnije. Oni koji imaju uvjet za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu, a do sada nisu podnosili zahtjev, neka podnesu zahtjev za određivanje prava na starosnu mirovinu, a onda i za opciju kombinirane mirovine. Osnovni uvjet za starosnu mirovinu za muškarce je 65 godina života i 15 godina staža, a za žene u 2024.godini 63 godine i 6 mjeseci života i 15 godina staža. Žene koje još nemaju 65 godina života učinit će to kad navrše 65 godina života, a za žene je dobro to što se sada u ukupni mirovinski staž računa i staž za djecu, ali taj staž se ne računa za osnovni uvjet od 15 godina staža.

Piše Momir Jakšić Momo