Aktualno OG sada Ogulin PROMO

Za odlaganje otpada “negdje drugdje” uslijedit će kazne

Iz tvrtke Stambeno komunalno gospodarstvo stiglo nam je priopćenje u kojem se navodi:

“Prošle jeseni, točnije tijekom mjeseca listopada, tvrtka SKG d.o.o. ugradila je otpadomjere u višestambene zgrade.
Ovakav način mjerenja količine odloženog otpada namijenjen je korisnicima u kolektivnom stanovanju, koji nemaju zasebne posude za odlaganje otpada, te će na taj način korisnici biti u mogućnosti kontrolirati količinu odloženog otpada, a samim time i iznose na svojim računima.

Sustav mjerenja i naplate odloženog miješanog komunalnog otpada (otpadomjer) funkcionira na način da se putem jedinstvenog kodiranog ključa, koji se dodjeljuje svakom korisniku, prilikom svake radnje otvaranja poklopca i dizanja u položaj za odlaganje, ta radnja bilježi u sustav koji korisnika povezuje sa njegovim podacima kod davatelja usluge, koji očitava i naplaćuje broj odlaganja. Na taj način stimulira se svakog korisnika da odvaja reciklabilne sirovine, kako bi što manje odlagao miješani komunalni otpad.
Nakon nekoliko mjeseci primjene ovakvog načina mjerenja količine odlaganja otpada, uočeno je da značajan broj korisnika niti jednom nisu koristili, odnosno otključavali otpadomjer, što znači da su svoj otpad odlagali negdje drugdje.

To „negdje drugdje“ smatra se nepravilnošću u odlaganju otpadom, jer je moguće da ti korisnici odlažu otpad u tuđe spremnike ili u prirodu. Jedan od načina nepravilnog odlaganja je da otpad ostave pokraj spremnika, računajući na to da će to netko ipak pokupiti.
Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 13/22.) određeno je da takvo ponašanje podliježe plaćanju ugovorne kazne.
Važećim cjenikom javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, utvrđeno je da će se korisniku koji ne koristi javnu uslugu i ne predaje miješani komunalni otpad davatelju usluge naplatiti ugovorna kazna u visini od 130 €.

Ovim putem apeliramo na sve korisnike da uslugu odlaganja miješanog komunalnog otpada koriste na zakonit način, korištenjem otpadomjera.
SKG d.o.o. kao davatelj usluge još jedno vrijeme pratit će njihovo korištenje , a nakon toga bit ćemo prisiljeni izricati ugovorne kazne.
Molimo naše korisnike za razumijevanje.”