Aktualno Hrvatska Hrvatska i svijet

Cirkus na Učiteljskom: Odbili su kandidata za dekana. Program poslao na USB-u, a ne na CD-u

Tin Perkov je jedan od kanidata za dekana Učiteljskog, a njega su odbili jer je dokumentaciju poslao na USB-u. On se žalio i smatra da je to jednakovrijedno te da nije provjereno jesu li ostali poslali svoje na DVD-u
Učiteljski fakultet traži novog dekana, a kandidata koji se javio na natječaj odbili su jer dokumentaciju nije predao na CD-u, već na USB-u, piše Srednja.hr, navodeći da su se na natječaj prijavili Vatroslav Zovko, Blaženka Filipan-Žignić, Mario Dumančić, Tomislav Krznar i Tin Perkov.
U zapisniku o otvaranju pristiglih prijedloga stoji da dvojica nisu ispunila kriterij podnesene tražene dokumentacije.

Program rada trebali su predati u tiskanom obliku te na CD-u u PDF-u, a uz to trebali su potpisati prijedlog i predati stručni životopis. Tin Perkov nije podnio dokumentaciju na CD-u, a odbili su i Tomislava Krznara koji nije podnio potpisani prijedlog.

Perkov je uputio molbu za ocjenu valjanosti postupka Odboru za statutarna pitanja, a u pismu piše kako u zapisniku nije ni navedeno da je on dokumentaciju poslao na USB-u i da smatra da je to jednakovrijedan način dostave dokumentacije. Dodaje i da je uobičajena praksa na Učiteljskom prilikom izbora u zvanja tako predati dokumentaciju iako se navodi samo CD.
Navodi da statutom nije navedeno da se dokumentacija šalje CD-om i da je u natječaju CD u zagradi što bi se moglo shvatiti kao primjer medija za predaju dokumentacije. Smatra i kako je diskvalifikacija protivna propisima koji naznačuju da povjerenstvo treba utvrditi jesu li kandidati na odgovarajućem radnom mjestu te jesu li dostavili životopis i program rada. Ističe i da povjerenstvo prema uputama otvara omotnice, konstatira valjanost kandidature i vodi zapisnik. Kaže i da nije provjereno jesu li ostali predali dokumentaciju na DVD-u, a ne na CD-u.(I Hruškovec, 24sata.hr)