Aktualno OG sada Ogulin

Domitrović o CGO Babina Gora – projekt kasni najmanje 10 godina, propuštena su europska sredstva i još nema sve dozvole

Gradonačelnik Domitrović – nisam iznio netočne podatke

Prije tjedan dana objavili smo priopćenje za medije Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije u kojem je ta tvrtka reagirala na neke izjave gradonačelnika Domitrovića izrečene na sjednici Gradskog vijeća Ogulina. U svom priopćenju navode da su u tim Domitrovićevim izjavama ” izneseni netočni podaci o Projektu CGO Babina gora”. Obratili smo se gradonačelniku Domitroviću za pojašnjenje i komentar, što smo  nakon povratka gradonačelnika sa službenog puta, danas i dobili te u nastavaku objavljujemo:

“vezano za projekt izgradnje CGO Babina Gora i demanti tvrtke KODOS, kojom upravlja direktorica Marija Tufeković, a kojim su namjeravali opovrgnuti moje izjave izrečene na sjednici Gradskog vijeća Grada Ogulina, niže dostavljam reakciju, jer je očito da istinu treba ponavljati.

Na predmetnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Ogulina iznio sam dvije tvrdnje koje je KODOS pokušao demantirati i to da ne postoji građevinska dozvola za CGO Babina Gora te da iz iskustva znam da ovako veliki projekti traju otprilike 10 godina.

U svom demantiju iz KODOS-a navode da su ishođene tri od šest građevinskih dozvola, čime su potvrdili da nemaju sve potrebne građevinske dozvole.

Nadalje, iz dostupnih podataka s internet stranice KODOS-a cgoka.hr može se saznati da su ishođene dozvole za internu pristupnu prometnicu, trafostanicu i plohu za odlaganje inertnog i neopasnog otpada, čime su sami ponovno potvrdili da nisu ishođene sve građevinske dozvole.

Nadalje, na gradilišnoj ploči istaknutoj na gradilištu CGO Babina Gora (priložene fotografije) je vidljivo da dio građevinskih dozvola nema klasu i urudžbeni broj, što znači da nisu izdane. Poglavito se to odnosi na najbitnije faze 4, 5 i 6 koje se odnose na samo postrojenje, pripadajuće objekte i opremu.

Iz svega navedenog je jasno da ničime nisam doveo javnost u „zabludu“, već sam iznio istinu.

Tvrtka KODOS, koja vodi projekt izgradnje CGO, osnovana je 2008. godine, te od tada traju aktivnosti vezane za projekt. Danas, nakon 16 godina, centar još uvijek nema potrebne dozvole za gradnju. Prema tome, može li se reći, kako navode u KODOS-u, da „radovi napreduju u skladu s terminskim planovima“? Naravno da ne može, radovi ne napreduju u skladu s terminskim planovima, nego kasne najmanje 10 godina – neki centri funkcioniraju već 7 godina.

Treba još spomenuti da je dana 17. travnja 2019. godine potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih europskih sredstava za projekt CGO Babina Gora vrijedan 195.672.384,43 eura. Bespovratna sredstva su trebala biti iskorištena do 31.12.2023. godine, međutim nisu, što je vidljivo iz financijskog plana za 2024. godinu, koji je predstavljen na 38. Skupštini društva održanoj 7. prosinca 2023. godine. Postavlja se pitanje: otkud će biti namiren manjak uzrokovan činjenicom da su europska sredstva ostala neiskorištena te su propala? Naravno, iz džepova naših građana.

Na kraju treba naglasiti da sam, kao član skupštine tvrtke KODOS, a tu funkciju obnašam već gotovo sedam godina, sve odluke koje donosi skupština podržao, s ciljem da maksimalno olakšam rad KODOS-a i provedbu projekta izgradnje CGO Babina Gora. Kao čelnik JLS sam bez pogovora i prigovora osigurao sva sredstva potrebna za funkcioniranje tvrtke KODOS, te ničime nisam kočio ili otežavao provedbu projekta izgradnje CGO Babina Gora. Tvrtku KODOS i CGO Babina Gora ne bih niti spominjao na sjednici Gradskog vijeća, da nisam konstanto izložen kritikama opozicije, vezanima uz funkcioniranje sustava za zbrinjavanje otpada.”

S poštovanjem,
gradonačelnik Ogulina
Dalibor Domitrović