Aktualno OG sada Ogulin

Postavljanjem stupića do veće sigurnosti

U ulici Bernardina Frankopana, u neposrednoj blizini raskrižja s ulicom Petra Preradovića, postavljeni su stupići na nogostupima. Naime, u posljednjih nekoliko navrata SDP-ov vijećnik Filip Šehović je na sjednicama Gradskog vijeća Grada Ogulina ukazivao na prometne gužve koje se stvaraju na toj dionici. Posebno je ukazivao i na ponašanje nesavjesnih vozača koji se parkiraju na nogostupima u neposrednoj blizini “novog” semafora. Takvim ponašanjem utječu na preglednost prometnice, ali i na razinu sigurnosti svih sudionika u prometu.

O toj činjenici bilo je govora i na posljednjoj sjednici ogulinskog Gradskog vijeća, održanoj 5. ožujka. Osvrćući se na tu temu, gradonačelnik Dalibor Domitrović je najavio da će se za ovaj problem uskoro pronaći adekvatno rješenje.

S obzirom da je najavljeno sada i realizirano, zanimalo nas je kolika je ukupna vrijednost ovih radova te tko ih je izveo.

Odgovore smo zatražili od zamjenika gradonačelnika Daniela Vukelje, koji nam je rekao da je postavljanje stupića inicirao predsjednik Mjesnog odbora Proce Miodrag Matijašić, s obzirom da se i više mještana Proca žalilo na lošu preglednost prilikom izlaska na glavnu prometnicu. Radove postavljanja stupića izveli su zaposlenici tvrtke Signalmont, a cijena jednog stupića iznosi 66,25 eura s PDV-om.