Aktualno OG sada Ogulin

Povodom blagdana Uskrsa ukupno isplaćeno 713 naknada umirovljenicima

Grad Ogulin završio je sa podjelama Uskrsnica ogulinskim umirovljenicima.

Isplaćeno je ukupno 713 naknada umirovljenicima povodom blagdana Uskrsa, u ukupnom iznosu 35.650,00 eura, a temeljem Socijalnog programa Grada Ogulina za 2024. godinu, za što je u Proračunu osiguran iznos od 40.000,00 eura
Pravo na Uskrsnicu u iznosu od 50,00 eura ostvarili su umirovljenici koji imaju prijavljeno prebivalištem na području Grada Ogulina i čija visina mirovine ne prelazi iznos od 400,00 eura.
Grad Ogulin Socijalnim programom nastoji pomoći našim najosjetljivijim skupinama, posebno umirovljenicima s manjim mirovinama.