Aktualno OG sada Ogulin

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu ZAŽELI – prevencija institucionalizacije projekt “Zaželi bajku”

Za potrebe projekta “Zaželi bajku”, Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu ZAŽELI – prevencija institucionalizacije projekt “Zaželi bajku”. Projekt financira Europski socijalni fond plus, kroz program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

Stoga pozivaju starije osobe (65+ godina) da se prijave ukoliko su zainteresirane, te da se kao korisnici uključe u navedeni projekt. Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin će projekt provoditi na području grada Ogulina i općina Josipdol, Plaški, Tounj i Saborsko.
Uključiti se mogu osobe od 65 godina i više koje žive u samačkom, dvočlanom, ili višečlanom kućanstvu, u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina.
Mjesečni prihodi za samačka kućanstva ne smiju prelaziti 974,63 €
Mjesečni prihodi za dvočlana kućanstva ne smiju prelaziti 1624,38 €
Mjesečni prihodi za višečlana kućanstva ne smiju prelaziti 2436,57 €

Ujedno, osobe ne smiju istovremeno koristiti slijedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža vidjevši pratitelj.

 

Preuzete i ispunjene obrasce i ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je predati najkasnije do 30. travnja 2024. do 15 sati osobno u Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin, Proce 16, Ogulin ili putem emaila [email protected]