Aktualno OG sada Ogulin

Počinje podjela smeđih spremnika za sakupljanje biootpada

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin danas započinje sa podjelom smeđih spremnika za sakupljanje biootpada. Spremnike je nabavio Grad Ogulin u sklopu objedinjene javne nabave za cijelu RH.
Podjela se neće vršiti u ruralnim dijelovima, iz razloga jer se u tim naseljima biootpad može odlagati u vrtove i poljoprivredne površine.

Podjela započinje u užem području grada Ogulina.
Spremnike mogu dobiti samo kućanstva i to ona koja su se u Izjavi o načinu pružanja usluge zbrinjavanja otpada opredijelili da će kompostirati biootpad.
U prvo vrijeme molimo građane da ne koriste spremnike, obzirom da će se njihovo pražnjenje organizirati kasnije, o čemu će se korisnike pravovremeno obavijestiti.

Organiziranjem sakupljanja i zbrinjavanja biotpada SKG će u potpunosti zaokružiti obavljanje minimalne javne usluge u koju, sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, spadaju sakupljanje miješanog komunalnog otpada, korištenje reciklažnog dvorišta, odvoz glomaznog otpada i sada na kraju sakupljanje biootpada.

Upute o načinu odvajanja biootpada pogledajte na letku koji se nalazi u privitku ove obavijesti.
“Molimo naše korisnike za razumijevanje, kako bismo zajedno omogućili da se ova usluga obavlja što efikasnije.”