Aktualno Hrvatska Hrvatska i svijet

Demografski kolaps Hrvatske: Broj umrlih drastično je veći od broja rođenih, podaci za 2024. su užasni

Kolaps prirodnog prirasta; u 2018. i 2019. prosječno je broj umrlih nadmašio broj rođenih za -1341, u 2023. za -1600, a dva mjeseca 2024. za -2470

U Hrvatskoj sa strepnjom trebamo čekati objavu sljedećeg mjesečnog podatka o broju rođenih i umrlih kako bi sami sebi potvrdili ono što slutimo duže od desetljeća – RH je država koja ubrzano izumire. DZS je objavio da smo u siječnju i veljači imali samo 2924 odnosno 2492 rođenih, što sami po sebi nisu negativni rekordi, ali otkrivaju novo drastično produbljivanje negativnog trenda u situaciji kad u državi ne postoje jasni socio-ekonomski ili medicinski razlozi koji bi mogli protumačiti novo demografsko posustajanje.

Otvara se pitanje kojom će se brzinom RH priključiti nacijama s najgorom demografskom slikom na planetu tj. onima koje imaju još niže, katastrofalne stope fertiliteta. S obzirom da je trend pada fertiliteta praćen rastom prosječne starosti populacije relativno novi fenomen u povijesti čovječanstva, još je nejasno kakve će sve posljedice imati države s prosječnom stopom fertiliteta nižom od 1,5. U RH je posebno dramatičan skok negativnog prirodnog prirasta krajem 2023., i u prva dva mjeseca 2024.. Razlika između sve manjeg broja rođenih beba i broja umrlih u siječnju se povećala na -2757, a u veljači na -2182. Ove užasne brojke u skladu su s uobičajenim sezonskim oscilacijama, ali ipak treba voditi računa da je prosječni mjesečni negativni prirodni prirast u 2023. iznosio -1600, a u 2018. i 2019. (usporedivim godinama prije pandemije) rođeno je ‘samo‘ -1333 i -1349 prosječno mjesečno beba manje, nego što je bilo umrlih.

Ubrzani demografski kolaps
RH je vjerojatno ušla u zonu ubrzanog demografskog kolapsa koji će imati tragične posljedice na rast i razvoj u desetljećima koje dolaze, ako ćemo uopće imati pravo uopće spominjati te pozitivne pojmove. Vjerojatnije je da ćemo kao uspjehe opisivati kao “manji pad od predviđenog” ili “ublažavanje pada”.

Već i laička interpretacija kretanja ključnih demografskih podataka od početka 2011. do danas govore nam da moramo računati s kontinuitetom negativnog prirodnog prirasta. Isto tako, može se uočiti da se on značajno pogoršao tijekom najgorih mjeseci pandemije, ali i da je nakon nje došlo do stabilizacije. Može se pretpostaviti da je Covid-19 u dvije godine pokosio veliki broj osoba pozne dobi i narušenog zdravlja, što je razlog zašto privremeno, nakon pandemije, nije došlo do daljnjeg značajnog rasta broja umrlih, iako je Hrvatska sve starija i starija, bolesnija i bolesnija. Može se stoga postaviti hipoteza kako ulazimo u razdoblje izrazito visokog negativnog prirasta; padajućeg fertiliteta i konstantno visoke smrtnosti. Hrvatska je davno zakucala na vrata demografske apokalipse, a sada ih otvara…

Što se tiče stope fertiliteta RH još nije među najugroženijim državama na planetu. Prema podacima Svjetske banke iz 2021. U bukvalno tragičnog situaciji, koja ukazuje na izumiranje, sa stopom fertiliteta između 0,8 i 1 su Hong Kong, Južna Koreja, Palau, Puerto Rico, i Britanski Djevičanski otoci. U također tragičnog poziciji s fertilitetom 1,1-1,3 su Singapur, Malta, Ukrajina, Kina, Aruba, Španjolska, Italija, San Marino, Andora, Bermuda, Japan, Cipar, Poljska, Tajland i Litva. RH je s 1,6 u grupi država s mučnom demografskom situacijom kao što su Mađarska, Estonija, Nizozemska, Slovenija, Slovačka, Bugarska, Norveška… Sasvim je sigurno da će one najbogatije države s ovog dijela popisa puno lakše podnijeti gospodarsko posustajanje kao najlogičniju i empirijski dokazivu posljedicu demografske tragedije. U RH ćemo se, ako nastavimo voditi demografske politike kako vodimo, upasti u dramatične socijalne probleme; zdravstveni i mirovinski sustavi će puknuti.

Stope fertiliteta ispod 1 znače da se u državi ne rađa dovoljno beba kako bi bebe u budućoj populaciji zamijenile barem jednog od svojih roditelja (mamu ili tatu), a ispod 2 da se ne rađa dovoljno beba koje mogu, kao mame i tate, postati biološkim roditeljima. RH je na putu prema 1.

Posebno je osjetljivo pitanje da se demografska slika pogoršava planetarno. Čak i Indija, država koja je nedavno pretekla Kinu brojem stanovnika, pridružila se društvu koje pada. U takvom svijetu stope ekonomskog rasta će padati, a političke napetosti rasti.

Što se tiče Hrvatskih podataka, moglo bi se reći da je nam oni o prirodnom prirastu ukazuju da je s početkom 2024. u RH otvorena era – prirodnog izumiranja. (G.Drljača, jutarnji.hr)