Aktualno Hrvatska Hrvatska i svijet

Nastavak poznatih stranačkih obrazaca kadroviranja u domovima zdravlja Karlovačke županije

Možemo Karlovac uputilo je medijima priopćenje, vezano uz zapošljavanja u domovima zdravlja. U njemu navode:

“Upravno vijeće Doma zdravlja Karlovac je u travnju 2020. imenovalo Tatjanu Šterk-Tudić za ravnateljicu Doma zdravlja Karlovac na mandat od četiri godine. Isto Upravno vijeće je na sjednici održanoj 31. ožujka 2022. donijelo Odluku o davanju suglasnosti ravnateljici Tatjani Šterk-Tudić za obavljanje poslova voditelja Odjela za ekonomske poslove u trajanju od osam sati tjedno u okviru redovnog radnog vremena, pored poslova ravnateljice koje obavlja sukladno ranije sklopljenom ugovoru.
Je li bilo moguće, uz sklopljeni ugovor o radu na puno radno vrijeme, sklopiti i dodatak ugovora na osam sati tjedno u okviru punog radnog vremena? Ako se posao ravnateljice mogao obavljati u nepunom radnom vremenu, zašto je sklopljen ugovor o radu za radno mjesto ravnateljice na puno radno vrijeme?
Pozivamo ravnateljicu Tatjanu Šterk-Tudić da javnosti predoči podatak je li joj isplaćivana puna plaća za posao ravnateljice ili umanjena, budući je dio poslova obavljala na drugim poslovima. Osim toga nas a vjerujemo i javnost zanima je li kao ravnateljica dobivala još jednu plaću ili dodatak na plaću za obavljanje poslova voditelja Odjela za ekonomske poslove ?
Krajem prošle godine skupština Karlovačke županije je donijela odluku o spajanju domova zdravlja na području županije. Budući da uskoro ističe četverogodišnji mandat ravnateljici Tatjani Šterk-Tudić, a nije izvjesno tko će biti imenovan za ravnatelja nove ustanove Dom zdravlja Karlovačke županije, trebalo se pobrinuti da ravnateljica ne ostane bez radnog mjesta. Dom zdravlja Karlovac je u ožujku raspisao natječaj i dana 22. travnja 2024. objavio obavijest o „odabiru natječaja“. Iz samoga naslova moguće je vidjeti površnost; valjda bi trebalo pisati obavijest o rezultatima natječaja ili odabiru kandidata na natječaju. U tekstu obavijesti se navodi da je na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, (natječaj je raspisan na temelju Statuta, a ne kolektivnog ugovora) Dom zdravlja Karlovac objavio natječaj za prijam u radni odnos dva doktora medicine, specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, jednog na neodređeno, a drugog na određeno vrijeme i voditelja Odjela za ekonomske poslove na neodređeno vrijeme. Nadalje se navodi da nakon provedenog natječajnog postupka za radna mjesta doktora medicine, nije izvršen odabir, dok je za voditelja Odjela za ekonomske poslove izabrana je T. Š. T., mag.oec.
U priopćenju vezanom za objavu osobnih podataka izabranog kandidata provedenog natječajnog postupka u tijelu javne vlasti, Agencija za zaštitu osobnih podataka je navela da su u svrhu transparentnosti provedbe javnih natječaja tijela javne vlasti dužna objavljivati informacije o ishodu natječaja i pritom javno objaviti podatke o izabranom kandidatu (naziv radnog mjesta, stručne kvalifikacije te ime i prezime izabranog kandidata) u provedenom natječajnom postupku, dok se svi ostali osobni podaci (primjerice, adresu stanovanja, kontakt) moraju na odgovarajući način zaštititi.

Zašto je onda Dom zdravlja Karlovac objavio samo inicijale kandidata T. Š. T.? Zašto skrivati tko je T. Š. T.?
Dom zdravlja Karlovac, kao i Dom zdravlja Ozalj, postupa po poznatom stranačkom obrascu kada je kadroviranje u pitanju: skrivaju imena, ali metoda je uvijek ista i dobro poznata. A takvom metodologijom umjesto ukidanja prekobrojnih upravljačkih funkcija i ulaganja u zdravstveni kadar i kvalitetu zdravstvene skrbi, uvijek dobivamo još dodatnih voditeljskih pozicija bez kojih su te ustanove, možda i bolje, funkcionirale od osnivanja.”